Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Blaszka przednia brzucha

  Blaszka przednia (lamina anterior) pokiywa całą przednią powierzchnię m. prostego i jak poprzednio zaznaczono, jest ściśle zrośnięta ze smugami ścięgnistymi. U góry blaszka przednia jest cienka i jest miejscem przyczepu dla części brzusznej m. piersiowego większego; ku dołowi staje się grubsza. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewka mięśnia prostego brzucha

  Pochewka m. prostego brzucha (vagina m. recti abdominis) składa się z dwóch blaszek ścięgnistych, przedniej i tylnej, które bezpośrednio pokrywają powierzchnię przednią i tylną m. prostego. Blaszki te tworzą rozcięgna obu mm. skośnych i m. poprzecznego. W płaszczyźnie pośrodkowej łączą się one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współdziałanie mięśni brzucha

  Działanie mięśni brzucha jest różnorodne.

  1. Praca ich służy zarówno ustaleniu miednicy oraz kręgosłupa, jak i ich ruchom. W pionowej postawie ciała mięśnie brzucha rozpoczynają ruch zgięcia tułowia do przodu. Następnie jednak zgięcie odbywa się pod wpływem masy ciała i prostownik grzbietu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścięgnista przestrzeń lędźwiowa

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójkąt lędźwiowy

  O trójkącie lędźwiowym (trigonum lumbare) wspominaliśmy już poprzednio .Występuje on mniej więcej w 75% przypadków w postaci trójkątnego pola, którego podstawę tworzy grzebień biodrowy, a oba ramiona: przyśrodkowe — rozcięgno m najszerszego grzbietu, boczne — brzeg tylny m. skośnego zewnętrznego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień czworoboczny lędźwi

  M. czworoboczny lędźwi (m. ąuadratus lumborum) jest mięśniem spłaszczonym, kształtu czworobocznego, położonym po obu stronach kręgosłupa w odcinku lędźwiowym między grzebieniem biodrowym a dwunastym żebrem. Rozróżnić w nim możemy dwie warstwy włókien, różniące się przebiegiem, w zmienny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień piramidowy

  M. piramidowy (ra. pyramidalis) jest mięśniem małym, płaskim, położonym po obu stronach linii pośrodkowej w części przedniej i dolnej brzucha. Ma on kształt trójkąta podstawą skierowanego ku dołowi, wierzchołkiem ku górze. Jest to mięsień szczątkowy, bardzo zmienny.

  M. piramidowy rozpoczyna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misień prosty brzucha

  M. prosty brzucha (ra. rectus abdominis) położony jest symetrycznie po obu stronach linii pośrodkowej. Jest on rozpięty między mostkiem, środkowymi żebrami a kością łonową, szerszy i cieńszy u góry niż u dołu i objęty pochewką ścięgnistą.

  M. prosty rozpoczyna się na powierzchni przedniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień poprzeczny brzucha

  M. poprzeczny brzucha (m. transversus abdominis), o poprzecznym kierunku włókien, jest położony pod m. skośnym wewnętrznym. Stanowi on szeroki, płaski pas poprzeczny, ścięgnisty u obu swych końców, który ciągnie się od kręgosłupa do kresy białej, obejmując trzewa jamy brzusznej.

  W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień skośny wewnętrzny brzucha

  M. skośny wewnętrzny brzucha (m. obliąuus internus abdominis) tak jak poprzedni jest mięśniem płaskim, czworokątnym, z przodu znacznie dłuższym niż z tyłu; włókna jego są skierowane odwrotnie niż poprzedniego, a mianowicie od okolicy lędźwiowo-biodrowej do dolnych żeber, do kresy białej i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 274

  praca w formacie txt

Do góry