Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień obniżacz wargi dolnej

  M. obniżacz wargi dolnej (m. depressor labii inferioris) jest to płaski, czworokątny mięsień, położony poniżej szpary ust.

  Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu dolnym żuchwy, powyżej przyczepu m. obniżacza kąta ust, nieco do boku od guzka bródkowego; poza tym znaczna liczba włókien (warstwa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podłużny

  M. podłużny (ra. procerus), tak samo jak poprzednie, jest mięśniem parzystym. Jest to mięsień mały, wydłużony w kierunku pionowym, położony w okolicy międzybrwiowej poniżej brzuśca czołowego m. potyliczno-czołowego.

  Mięsień ten rozpoczyna się na kości nosowej, powyżej części poprzecznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień marszczący brwi

  M. marszczący brwi (ra. corrugator supercilii) jest to wąski i mały mięsień, położony obok nasady nosa.

  Rozpoczyna się on na części nosowej kości czołowej. Włókna biegną nieco ku górze i ku stronie bocznej, krzyżują się z włóknami m. okrężnego oka oraz brzuśca czołowego m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdyi bruzdy skórne

  Gdy otwiera się powieki, wsuwają się one, zwłaszcza powieka górna, pod część oczodołową mięśnia. Gdy oczy są otwarte, część oczodołowa przykrywa większy odcinek części powiekowej. W miejscu, gdzie ostatnia występuje i staje się widoczna, powstaje fałd skórny oddzielony od powieki bruzdą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część łzowa

  Część łzowa (pars lacrimalis) występuje w postaci małej, prostokątnej blaszki, położonej do tyłu od woreczka łzowego. Włókna mięśniowe rozpoczynają się na grzebieniu łzowym tylnym kości łzo-wej i na woreczku łzowym, skąd częściowo krzyżując się biegną w obręb powiek i kończą się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część powiekowa

  Część powiekowa (pars palpebralis) występuje w postaci łukowato przebiegających pasm, z których jedne biegną w powiece górnej, drugie — w dolnej. Pasma te tworzą cienką warstwę mięśniową, która od przodu pokrywa łącznotkankowe płytki, tzw. tarczki powieki górnej i dolnej. Włókna tej części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień okrężny oka

  M. okrężny oka (m. orbicularis oculi) jest mięśniem płaskim, eliptycznym, położonym w powiekach i ich otoczeniu. Składa się on z trzech części. Część oczodołowa (pars orbitalis), najsilniejsza, stanowi odcinek obwodowy mięśnia; okrąża dokoła wejście do oczodołu, zachodząc na czoło, skroń...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czepiec ścięgnisty

  Czepiec ścięgnisty (galea aponeurotica), zwany też rozcięgnem naczasznym (aponeurosis epicranialis), jest to cienka, mocna błona ścięgnista, złączona luźno z okostną, natomiast bardzo ściśle ze skórą głowy. Skalp Indian składa się ze skóry i czepca. Czepiec ścięgnisty może być zawsze biernie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień skroniowo-ciemieniowy

  M. skroniowo-ciemieniowy (ra. temporoparietalis) jest mięśniem szczątkowym. Rozpoczyna się on na czepcu ścięgnistym, kończy zaś na powierzchni wewnętrznej chrząstki małżowiny usznej, lub też również na czepcu ścięgnistym, nie dochodząc do małżowiny. Mięsień ten w całości lub częściowo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzusiec czołowy

  Brzusiec czołowy (venter frontalis) również parzysty, położony na części przedniej czaszki, jest mięśniem czworobocznym, bardzo cienkim. Rozpoczyna się on w skórze brwi i gładzizny; poza tym przenika we włókna niżej położonych mięśni. Włókna biegną ku górze i na wysokości guzów czołowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt

Do góry