Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka

  M. prostownik łokciowy nadgarstka (ra. extensor carpi ulnaris) jest mięśniem wydłużonym, wrzecionowatym, położonym po stronie łokciowej poprzedniego i rozpiętym między nadkłykciem bocznym kości ramiennej a śródręczem.

  Mięsień ten rozpoczyna się: 1) na nadkłykciu bocznym kości ramiennej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik palca małego

  M. prostownik palca małego (ra. extensor digiti minimi). Jest to mięsień bardzo wysmukły, wrzecionowaty, położony po stronie łokciowej poprzedniego; biegnie od nadkłykcia bocznego kości ramiennej do palca małego.

  Rozpoczyna się on wspólnie z poprzednim. Długie, cienkie ścięgno biegnie przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik palców

  M. prostownik palców (m. extensor digitorum) biegnie od nadkłykcia bocznego kości ramiennej do czterech ostatnich palców; w części bliższej jest mięśniowy, następnie przechodzi w cztery długie ścięgna.

  Mięsień ten rozpoczyna się: 1) na nadkłykciu bocznym kości ramiennej, 2) na więzadle...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /4 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa tylna mięśni przedramienia

  Gałąź głęboka nerwu promieniowego i naczynia międzykostne tylne dzielą grupę tylną, składającą się z siedmiu mięśni, na dwie warstwy; powierzchowną i głęboką. Warstwa powierzchowna składa się z trzech mięśni zrośniętych z sobą w większym lub mniejszym stopniu u swego początku na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień odwracacz

  M. odwracacz (ra. supinator). Mięsień ten jest położony głęboko na powierzchni tylnej, bocznej i przedniej stawu ramienno-promieniowe-go, obejmując kość promieniową. Większość mięśnia znajduje się po stronie tylnej przedramienia.

  Mięsień ten rozpoczyna się: 1) na grzebieniu m. odwracacza k...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka

  M. prostownik promieniowy krótki nadgarstka (ra. extensor carpi ra-dialis brevis) jest mięśniem nieco większym od poprzedniego, położonym poniżej i bardzo do niego podobnym.

  Mięsień ten rozpoczyna się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej oraz na powięzi przedramienia i jest zrośnięty z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka

  M. prostownik promieniowy długi nadgarstka (m. extensor carpi radialis longus). Mięsień ten jest położony pod m. ramienno-promienio-wym. Przebiega on od końca dalszego kości ramiennej do II kości śródręcza, wzdłuż brzegu bocznego stawu łokciowego i przedramienia.

  Mięsień ten rozpoczyna się na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień ramienno-promieniowy

  M. ramienno-promieniowy (ra. brachioradialis) jest najsilniejszym i najbardziej powierzchownym mięśniem grupy promieniowej; jest to mięsień wydłużony, w części górnej mięśniowy, w dolnej ścięgnisty, rozpięty między dolną częścią kości ramiennej a dalszym końcem kości promieniowej.

  Mięsień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa boczna mięśni przedramienia

  Grupa boczna albo promieniowa mięśni przedramienia składa się z czterech mięśni rozpoczynających się na nadkłykciu bocznym kości ramiennej. U zarodka ludzkiego wspólny zawiązek tych mięśni, unerwiony wyłącznie przez część tylną splotu ramiennego (przez n. promieniowy), leży po stronie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień nawrotny czworoboczny

  M. nawrotny czworoboczny (m. pronator quadratus) jest mięśniem spłaszczonym, o kształcie czworoboku, jak wskazuje nazwa, położonym w części przedniej i dolnej przedramienia.

  Mięsień ten rozpoczyna się na dolnej czwartej części powierzchni przedniej kości łokciowej; częściowo na powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt

Do góry