Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Rozcięgno podeszwowe

  Rozcięgno podeszwowe (aponeurosis plantaris) rozpoczyna się na guzie piętowym. Bardzo silne pasmo, nieraz dwuwarstwowe, biegnie do przodu bezpośrednio na zginaczu krótkim palców i częściowo z nim się zrasta. W połowie długości podeszwy dzieli się ono na pięć odnóg do pięciu palców; wysyłają one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź grzbietowa powierzchowna stopy

  Powięź grzbietowa powierzchowna stopy {fascia dorsalis pedis superficialis). Ścięgna i mięśnie grzbietu stopy są przykryte powierzchowną powięzią grzbietową. Stanowi ona przedłużenie powięzi goleni i przechodzi dalej w rozcięgno grzbietowe palców. Jest to cienka błona, przez którą widoczne są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź podeszwowa głęboka stopy

  Powięź podeszwo w a głęboka stopy {fascia pantaris pedis profunda0) albo powięź podeszwowa międzykostną stopy, oddziela komorę środkową podeszwy (zginaczy palców) od kośćca i mm. międzykostnych. Ku tyłowi przechodzi w więzadło podeszwowe długie, do przodu kończy się na więzadłach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień czworoboczny podeszwy

  M. czworoboczny podeszwy (ra. ąuadratus plantae), zwany też zginaczem dodatkowym (flexor accessorius), jest mięśniem płaskim, czworokątnym, położonym w części tylnej wyniosłości pośredniej podeszwy.

  Rozpoczyna się dwoma pasmami na dolnej i przyśrodkowej powierzchni kości piętowej. Włókna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień przywodziciel palucha

  M. przywodziciel palucha (ra. adductor hallucis) jest położony bocznie od zginacza krótkiego i głębokiego na mm. międzykostnych. Tak samo jak na ręce jest mięśniem dwugłowym.

  Gruba i długa głowa skośna (caput obliąuum) rozpoczyna się na podstawach kości śródstopia II do IV, na kości klinowatej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz krótki palucha

  M. zginacz krótki palucha (ra. flexor hallucis brevis) położony jest częściowo powierzchownie, z tyłu i przyśrodkowo przykryty odwodzi-cielem palucha.

  Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchniach po-deszwowych wszystkich trzech kości klinowatych, kości łódkowatej i na więzadle piętowo-sześciennym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień odwodziciel palucha

  M. odwodziciel palucha {m. abductor hallucis) jest położony powierzchownie na brzegu przyśrodkowym stopy. Jest to najsilniejszy krótki mięsień stopy; on to głównie kształtuje wyniosłość przyśrodkową podeszwy.

  Mięsień ten rozpoczyna się na stronie przyśrodkowej guza piętowego, na blaszce...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik krótki palców

  M. prostownik krótki palców (ra. extensor digitorum brevis) i m. prostownik krótki palucha (ra. extensor hallucis brevis) tworzą wspólny brzusiec położony na grzbiecie stopy. Mięśnie te są rozpięte między kością piętową a czterema pierwszymi palcami.

  Oba mięśnie rozpoczynają się wspólnie na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótkie mięśnie stopy

  Siła krótkich mięśni stopy jest bardzo znaczna; służą one bowiem nie tylko do poruszania palców, z których cztery wykazują bardzo niewielką ruchomość, ale przede wszystkim czynnemu podpieraniu stopy postawnej (obciążonej) w pionowej postawie ciała. Mięśniom tym przypada w znacznie większym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palcowe pochewki ścięgien

  Ścięgna zginaczy. podobnie jak na palcach ręki, również na palcach stopy objęte są pochewkami maziowymi ścięgien (vaginae synoviales tendinum digitofum pedis). Powierzchnia podeszwowa każdego palca objęta jest oddzielną pochewką. Rozpoczynają się one z tyłu na paluchu w pobliżu podstawy kości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 031

  praca w formacie txt

Do góry