Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Czerwień wargi

  Między skórą zewnętrzną wargi (pars cutanea) a błoną śluzową wrargi (pars mucosa) włączona jest charakterystyczna u człowieka część pośrednia (pars intermedia), czyli czerwień wargi. U dorosłego Europejczyka cechuje ją żywa czerwona barwa i suchość. Poza człowiekiem tylko niektóre małpy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wargi

  Wargi (labia oris), górna i dolna, łączą się z sobą z prawej i lewej strony  miejsca ich połączenia noszą nazwę kątów ust (anguli oris); zamykają one bocznie szparę ustną (rima oris), która sięga mniej więcej od lewych kłów do prawych. Pierwotnie szpara ustna jest znacznie szersza niż później;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ

  Błona śluzowa warg i policzków przechodząc w górze i w dole rynienkowato wklęsłym zagięciem w błonę śluzową dziąseł tworzy tzw. sklepienie przedsionka górne i dolne (fornix tesłibuli superior et inferior). W płaszczyźnie pośrodkowej strzałkowo ustawione fałdy błony śluzowej—węclzi-dełko...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama ustna - budowa ogólna

  Jama ustna (cavum oris) stanowi wstępny odcinek przewodu pokarmowego. Pobrany pokarm ulega w niej mechanicznemu rozdrobnieniu przez działanie zębów i pomocnicze działanie języka, chemicznej przemianie wskutek działania śliny, a wreszcie ukształtowaniu w kęs. Narząd smaku znajdujący się w jamie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój języka

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kieszonki skrzełowe zewnętrzne

  W razie niezupełnego zarośnięcia oraz zaniku zatoki szyjnej i jej kieszonek skrze-lowych zewnętrznych mogą utrzymać się szczelinowate przewody zwane przetokami skrzelowymi szyjnymi; ich ujścia zewnętrzne można wtedy znaleźć na szyi wzdłuż przyśrodkowego brzegu mięśnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój gardła

  Rozwój gardła jest związany z losami układu łuków i kieszonek skrzelowych, rzeźbiących w charakterystyczne, poprzeczne bruzdy przednią i boczne powierzchnie dolnego odcinka głowy i jelita głowowego. U człowieka wytwarza się sześć par łuków skrzelowych. Z zewnątrz widoczne są tylko cztery łuki z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczelina skośna twarzy

  Szczelina skośna twarzy występuje rzadko i przebiega z nozdrza przedniego do wewnętrznego kąta oka; powstawanie jej tłumaczono dawniej niezrośnięciem się wyrostka nosowego bocznego z wyrostkiem szczękowym. Jednak wykazuje ona bardzo zmienne stosunki i według najnowszych badań nie zawsze odpowiada...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczelina podniebienna

  Szczelina podniebienna (uranoschisis; uranos — sklepienie nieba, podniebienie) albo wilcza paszcza (faux łupina). Szczelina szczękowa może wnikać głębiej w obręb podniebienia i wytwarzać strzałkowo położoną szczelinę podniebienną. W najcięższych przypadkach występuje obustronna szczelina...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczelina szczękowa

  Szczelina szczękowa (cheilognathoschisis\ gnaihos = szczęka). Jeżeli szczelina wargowa boczna wcina się głębiej w obręb szczęki, powstaje wtedy szczelina biegnąca często między siekaczem bocznym a kłem, zazwyczaj jednak nie trzyma się ściśle granicy kości przysiecznej; może dzielić siekacz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt

Do góry