Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Zęby trzonowe

  Zęby trzonowe (dentes molares). Ze wszystkich zębów trzonowce mają najsilniej rozwiniętą koronę. Korona zębów górnych ma na ogół kształt zbliżony do rombu, dolnych — do wydłużonego prostokąta. Na powierzchni żucia znajdują się co najmniej trzy guzki, przeważnie cztery lub pięć, rzadziej więcej;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby przedtrzonowe dolne

  Zęby przedtrzonowe dolne odróżniają się od górnych przede wszystkim swym mniej więcej okrągłym obwodem powierzchni żucia. Guzki policzkowe są wyższe od językowych i na pierwszym zębie często połączone grzebieniem szkliwa, który dzieli bruzdę podłużną na dołek przedni i tylny. Ząb...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby przedtrzonowe górne

  Na przekroju poprzecznym korona przedstawia wydłużony czworokąt o zaokrąglonych brzegach; długa oś ustawiona jest w kierunku policzkowo-podniebiennym. Powierzchnia policzkowa korony jest większa od podniebiennej. Guzek policzkowy pierwszego zęba jest wyższy od podniebiennego, na drugim — oba guzki są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby przedtrzonowe

  Zęby przedtrzonowe (dentes praemolares). Zęby przedtrzonowe pod względem kształtu i czynności stanowią postać przejściową do zębów trzonowych. W miejsce krawędzi siecznej czy brzegu wolnego, który spotykamy na zębach siecznych i na kłach, na koronie zębów przedtrzonowych występuje wyraźna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kły

  Kły (canini, Cx). Kły są najsilniej rozwiniętymi zębami jednokorzeniowymi; w odróżnieniu od siekaczy zamiast krawędzi siecznej kieł zaopatrzony jest w wierzchołek żucia (deus cuspidatus). Korona bowiem na swym wolnym końcu przechodzi w krawędź, której krótszy odcinek przyśrodkowy wytwarza kąt z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /4 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siekacze

  Zęby sieczne, czyli siekacze {dentes incisivi). Kształt korony wszystkich zębów siecznych jest podobny do dłuta krawędzią zwróconego ku zębom szczęki przeciwległej. Powierzchnia zewnętrzna (wargowa) i wewnętrzna (językowa i podniebienna) zwężają się nieco w kierunku korzenia. Powierzchnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /4 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostniwo

  Kostniwo, czyli cement, pokrywa zewnętrzną powierzchnie zębiny korzenia i szyjki zęba (gdzie styka się ono ze szkliwem) aż do otworu szczytowego korzenia; czasem wnika nieco kostniwa i do kanału korzenia. Cement ma budowę podobną do tkanki kostnej i występuje w dwu odmianach: jako cement bezkomórkowy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkliwo

  Szkliwo jest najsilniej zmineralizowaną i równocześnie najtwardszą częścią zęba, zawiera głównie fosforan wapnia w postaci ultra mikroskopowych kryształków apatytu. Jest ono zbudowane z długich pryzmacików szkliwnych o 5—6 bocznym poprzecznym przekroju i grubości około 5 jjl. Fryzmaciki są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zębina

  Pod względem budowy mikroskopowej można zębinę porównać do tkanki kostnej, komórki której, tu odontoblasty, położone są na jej obwodzie. Wypustki zewnętrzne odontoblastów odpowiadają wypustkom komórek tkanki kostnej (osteocytów), a kanaliki zębiny kanalikom kostnym. Kanaliki zębiny biegną esowatymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy miazgi zębowej

  Razem z naczyniami wnikają do miazgi pęczki włókien nerwowych; Większość ich to włókna rdzenne czuciowe. Ich końcowe gałązki tworzą sieć w bez-koniórkowej warstwie Weila pod odontoblastami; stąd, tracąc osłonkę rdzenną, biegną Wzdłuż odontoblastów i tworzą zakończenia nerwowe na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt

Do góry