Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień bródkowo-językowy

  M. bródkowo-językowy (m. genioglossus) jest gruby, mniej więcej czworokątny, ustawiony pionowo. i

  M. bródkowo-językowy rozpoczyna się małym trójkątnym ścięgnem na górnym guzku kolca bródkowego żuchwy; włókna kierują się rozbieżnie ku tyłowi i ku górze; i) dolne włókna biegną ku tyłowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegroda języka

  Przegroda języka (septum linguae). W obrębie trzonu mięśniówkę języka dzieli na połowę prawą i lewą mała, wąska i niezbyt mocna blaszka tkanki łącznej. Stanowi ona niecałkowitą przegrodę języka położoną prostopadle do rozcięgna w płaszczyźnie pośrodkowej i otoczoną ze wszystkich stron...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozcięgno języka

  Rozcięgno języka (aponeurońs linguae). Znaczna część mięśniówki trzonu języka przyczepia się do mocnej i gęstej warstwy łączno tkankowej; powstaje ona z przekształconej tkanki podśluzowej grzbietu i końca języka i nosi nazwę rozcięgna języka. Łączy ono ściśle błonę śluzową z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE JĘZYKA

  Poprzecznie prążkowane mięśnie języka rozpoczynają się częściowo na szkielecie trzewnym: żuchwie, kości gnykowej i wyrostku rylcowa tym, częściowo zaś na składnikach łączno tkankowych samego języka. Pierwsze są to mięśnie zewnętrzne, drugie wewnętrzne. Grupa pierwsza powoduje zmiany...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły surowicze

  Gruczoły surowicze (Ebnera) położone w obrębie brodawek okolonych i liściastych należą również do grupy gruczołów tylnych i bocznych. Uchodzą one do rowków w otoczeniu brodawek liściastych i okolonych i mają pomocnicze znaczenie dla narządu smaku.

  Trzon języka z wyjątkiem małego tylnego pasma...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły śluzowe języka

  Gruczoły śluzowe języka są to gruczoły językowe tylne i boczne (glandulae linguales po-steriores et lalerales), położone na nasadzie języka, na odcinku tylnym brzegów języka i na małej przestrzeni bezpośrednio przed brodawkami okolonymi; często uchodzą do mieszków językowych. Wytwarzają one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły języka

  Gruczoły języka (glandulae linguales) pod względem jakości ich wydzieliny dzielimy na gruczoły surowicze, śluzowe i mieszane. Pod względem położenia odróżniamy gruczoły przednie, boczne i tylne.

  Gruczołem mieszanym języka jest jedyne większe skupienie zrazików gruczołowych położonych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migdałek językowy

  Migdałek językowy (tonsilla lingualis). Mieszki językowe (folliculi linguales), dawniej zwane gruczołami mieszkowymi języka, leżą na nasadzie języka sięgając ku tyłowi prawie do nagłośni, bocznie do migdałków podniebiennych. Poszczególny mieszek stanowi wyniosłość okrągławą o średnicy 1—4 mm...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kubki smakowe

  Kubki smakowe są to mikroskopowe twory nabłonkowe kształtu jajowatego lub beczulkowatego, zajmujące całą grubość warstwy nabłonkowej brodawki. Wysokość ich wynosi około 70 szerokość około 40. Na obwodowym (zwróconym do wolnej powierzchni błony śluzowej) końcu kubka smakowego znajduje się w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brodawki liściaste

  Brodawki liściaste (papillae foliatae) są to fałdy błony śluzowej o kształcie listków (folia) prawie pionowo ustawionych i nieznacznie wznoszących się nad powierzchnię błony śluzowej: fałdy ułożone są jeden obok drugiego jak stronice książki i przedzielone głębokimi, wąskimi szczelinkami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt

Do góry