Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Rozcięgno podniebienne

  Rozcięgno podniebienne (aponeurosis palatina) jest płytą ścięgnistą, bardzo odporną, która jako przedłużenie okostnej tworzy rodzaj kośćca podniebienia miękkiego; stanowi ona mniej więcej jego przednią trzecią część (mniej ruchomą). Przedni brzeg rozcięgna przyczepia się do tylnego brzegu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zboczenia podniebienia miękkiego

  Języczek może być dwudzielny lub nawet trójdzielny; podział ten nie wywołuje zresztą żadnych zaburzeń czynnościowych. Czasem języczek może wcale nie występować lub być bardzo mały. Czasem bywa nadmiernie rozwinięty i może wtedy ocierać się w pewnych położeniach o nasadę języka i wywołać...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podniebienie miękkie

  Podniebienie miękkie (palatum molle s. velum palatinum; velum = żagiel) tworzy przedłużenie podniebienia twardego i z jego tylnego brzegu zwisa żaglowato ku dołowi. Ma ono kształt nieregularnego czworoboku, którego powierzchnia tylna (nosowa lub gardłowa) skierowana jest do górnej, nosowej części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły podniebienne

  Gruczoły podniebienne (glandulae palatinae). Między właściwą błoną śluzową a okostną występują liczne, małe, czysto śluzowe gruczoły podniebienne. Bocznie na podniebieniu wytwarzają one grubą warstwę, szczególnie w głębokiej bruździe między podniebieniem twardym a wyrostkiem zębodołowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy podniebienne poprzeczne

  Fałdy podniebienne poprzeczne (plicaepalatinae transversae), prz.cd-niej części podniebienia twardego po obu stronach linii pośrodkowej biegną poprzeczne, nieco do przodu wypukłe listewki błony śluzowej, tzw. fałdy podniebienne poprzeczne, w liczbie 3—4 par. Jeszcze u płodu ludzkiego są one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szew podniebienia

  Szew podniebienia (raphe palati). Od brodawki przysiecznej ciągnie się w linii pośrodkowej ku tyłowi wąskie, białawe pasmo błony śluzowej zwane szwem podniebienia, bardziej wyniosłe w części przedniej podniebienia, rynienkowate dalej ku tyłowi; u osobników młodych jest ono silniej rozwinięte, wraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brodawka przysieczna

  Brodawka przysieczna (papilla incisiva). YV linii pośrodkowcj podniebienia ku tyłowi od siekaczy przyśrodkowych znajduje się małe, silnie unerwione wzniesienie, tzwr. brodawka przysieczna, położona na otworze przysiecznym podniebienia kostnego. Na brodawce tej lub też obok niej znajdują się ujścia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa podniebienia twardego

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostna podstawa podniebienia twardego

  Kostna podstawa podniebienia twardego utworzona jest z wyrostków podniebiennych szczęki i z części poziomych kości podniebiennych. W zależności od ukształtowania powyższych składników kostnych podniebienie twarde może być szerokie i płaskie lub wydłużone i wysoko wysklepione («gotyckie»). W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne języka

  Naczynia chłonne prawej i lewej połowy języka łączą się z sobą licznymi gałązkami. W przypadkach raka przerzuty do węzłów chłonnych strony przeciwnej występują nieraz wcześniej niż po stronie zajętej. Natomiast układ chłonny nasady jest pra-wie zupełnie oddzielony od układu trzonu. W języku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt

Do góry