Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Czynność mięśni gardła

  Zwieracze o przebiegu włókien przeważnie poprzecznym kurcząc się zwężają gardło. Mają one jednak również włókna przebiegające skośnie ku górze i ku dołowi (szczególnie zwieracz środkowy i dolny); te włókna obu stron schodzą się na szwie pod kątem ostrym i na zasadzie równoległo boku sił...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień rylcowo-gardłowy

  M. rylcowo-gardłowy (m. stylo pharyngeus) jest długi, wysmukły i okrą-gławy w swej części górnej, szeroki i cienki w części dolnej.

  Mięsień ten rozpoczyna się u podstawy wyrostka rylco-watego. Kieruje się on ku dołowi i przyśrodkowo, a między zwieraczem górnym i środkowym wnika w ścianę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwieracz gardła górny

  Zwieracz gardła górny (m. constńctor pharyngis superior s. cep halop ha-ryngeus) położony najgłębiej i najwyżej ma kształt czworoboczny. Zajmuje on górną trzecią część ściany gardła.

  Zwieracz górny rozpoczyna się długą linią przyczepu na dolnej powierzchni czaszki. Odróżniamy cztery części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwieracz gardła środkowy

  Zwieracz gardła środkowy (m. constrictor pharyngis medius s. hyopha-ryngeus) ma kształt szerokiego trójkąta, którego ścięty wierzchołek skierowany jest bocznie do kości gnykowcj, podstawa zaś przyśrodkowo do szwu gardła.

  Prawie całą dolną połowę zwieracza środkowego przykrywa zwieracz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwieracz gardła dolny

  Zwieracz gardła dolny (constrictor pharyngis injerior s. m. laryngopha-ryngeus) jest to mięsień o kształcie trapezu; zstępuje najniżej ze wszystkich trzech zwieraczy gardła i leży też najbardziej powierzchownie.

  Mięsień ten rozpoczyna się na krtani dwiema częściami. Cześć górna, większa, m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwieracze gardła

  Mięśniówka okrężna stanowiła pierwotnie zamknięty pierścień zwierający. Ponieważ jednak w jego obręb włączone zostały części szkieletowe, które pierścień ten przerwały, więc tylko ściana tylna i częściowo ściany boczne gardła zachowały pierwotny układ zwieraczy. Włókna mięśniowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa gardła

  Błona mięśniowa gardła (łunica musculańs pharyngis), zbudowana z mięśni poprzecznie prążkowanych, pochodzi z mięśniówki 3, 4 i 5 łuku skrzclowcgo i jest unerwiona przez gałązki przynależnych im nerwów: językowo -gardło w ego i błędnego. Mięśnie gardła rozpoczynają się też przeważnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁONA WŁÓKNISTA

  Tkanka podśluzową gardła, zwana błoną włóknistą (tunica fibrosa), stanowi włókniste podłoże gardła. Jest to na ogół cienka i mocna błona ściśle łącząca błonę śluzową z mięśniówką. W niektórych miejscach jest zbita, sztywna i odporna. W małej części górnej pod podstawą czaszki jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły gardłowe

  Gruczoły gardłowe (glandulae pharyngeae): w części nosowej są to gruczoły mieszane, śurowiczo-śluzowe, w części ustnej i krtaniowej — śluzowe. Szczególnie licznie występują w ścianie tylnej i w zachyłku gardłowymi. Wielkość ich waha się w granicach od ziarna prosa do ziarna soczewicy.

  W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa drobnowidowa błony śluzowej

  Błona śluzowa części nosowej gardła w przedłużeniu błony śluzowej jamy nosowej wysłana jest wielorzędowym nabłonkiem migawkowym, w części ustnej i krtaniowej — nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. Jeszcze u płodu ludzkiego całe gardło wysłane jest nabłonkiem migawkowym. Wskutek silnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt

Do góry