Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Tętnice gardła

  T. gardłowa wstępująca jest główną tętnicą gardła. Poza tym gałązki t. podniebiennej wstępującej kierują się do górnej części gardła, jak również gałązki t. podniebiennej zstępującej. Wszystkie one należą do obszaru zaopatrzenia t. szyjnej zewnętrznej. Do dolnej części gardła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy gardła

  Nerwy ruchowe gardła, pochodzą ze splotu gardłowego utworzonego przez nerwy mózgowe IX i X oraz przez pień współczulny; splot gardłowy leży na tylnej ścianie gardła. Błona śluzowa unerwiona jest czuciowo i przy-współczulnie z tegoż splotu przez nerwy mózgowe IX i X w obrębie górnej i środkowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oglądanie i wyczuwanie ściany gardła

  Cieśń gardła wraz 7. migdałkiem podniebiennym i ściana tylna części ustnej dostępne są bezpośredniemu oglądaniu przy szeroko otwartych ustach i języku przyciśniętym ku dołowi. Ściany części nosowej można badać wziernikiem nosowym od tyłu (rhinoscopia posterior), ściany części krtaniowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI TOPOGRAFICZNE GARDŁA

  Stosunki topograficzne przedniej ściany gardła, połączenie z jamą nosową (nozdrza tyłne), z jamą ustną (cieśń gardła) i krtanią (wejście do krtani), jak również stosunek sklepienia gardła do podstawy czaszki i ściany tylnej do przestrzeni pozagardłowej i powięzi przedkręgowej były opisane...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /3 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁONA ZEWNĘTRZNA gardła

  Zewnętrzną warstwę ściany gardła tworzy cienka łącznótkankowa błona zewnętrzna (tunica adventitia) lub tzw. powięź gardłowa (fasciapharyngea), która z zewnątrz okrywa mięśniówke. Ku górze i do przodu przechodzi ona w powięź pol i czkowo-gardłową (fascia buccopharyngea, t. II str. 168), na tylnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie gardła dla mowy artykułowanej

  Wraz ze zdobyciem pionowej postawy ciała gardło człowieka zmienia swe położenie i ustawia się prostopadle do długiej osi jamy ustnej i nosowej (ryc. 105), a również nagłośnia zstępuje niżej i wychodzi z jamy nosowo-gardłowej. Z tego powodu u człowieka mechanizm zabezpieczający drogę pokarmową jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewietrzanie ucha środkowego

  Za każdym razem kiedy podnosi się podniebienie miękkie, skurcz dźwigacza i naprężacza otwiera trąbkę słuchową. Ponieważ powietrze w jamie bębenkowej ulega wessaniu, więc przy stale zamkniętej trąbce w jamie bębenkowej panowałoby ciśnienie ujemne (mniejsze od atmosferycznego). Przy otwartej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełykanie

  W czasie łykania nagłośnia przechyla się ku tyłowi, zamykając wejście do krtani. W przypadkach np. owrzodzeń kiłowych, kiedy nagłośnia jest zniszczona, łykanie jednak nie jest szczególnie utrudnione; ważniejszym zabezpieczeniem drogi pokarmowej jest przesuwanie się krtani pod język.

  Stosownie do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga faza łykania

  Faza druga jest zjawiskiem momentalnym. Nadciśnienie w jamie ustnej, które powstało przez skurcz mięśni dna jamy ustnej, «wystrzałowo» wpycha kęs do gardła w chwili, kiedy cieśń gardła się otwiera. Z dużą szybkością ześlizguje się on ku dołowi wzdłuż podniebienia miękkiego i tylnej ściany...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsza faza łykania

  Faza pierwsza jest okresem przygotowawczym i trwa stosunkowo długo. Po rozdrobnieniu kęsów i przepojeniu ich śliną i) szczęki zwierają się, mięśnie warg zamykają szparę ustną, a mięśnie łuków podniebiennych — cieśń gardła. 2) Mięśnie dna jamy ustnej (mm. bródkowo-gnykowy, żuchwowo-gnykowy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt

Do góry