Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Zwężenie dolne przełyku

  Zwężenie dolne, podobnie jak górne, jest zwężeniem czynnościowym spowodowanym napięciem mięśniówki okrężnej; leży ono około 3 cm powyżej wpustu żołądka. Powyżej tego zwężenia przełyk może się silnie poszerzać (ampulla oesophagi s. phrenica) i w miejscu tym przez krótki okres czasu mogą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie środkowe przełyku

  Zwężenie środkowe znajduje się na wysokości rozdwojenia tchawicy, gdzie aorta zstępująca od strony lewej i od tyłu, a oskrzele lewe od przodu obejmują przełyk; tutaj też można najwyraźniej stwierdzić tętnienie aorty (impressio aorłica). W niektórych przypadkach chorobowych węzły limfatyczne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światło i zwężenia w przełyku

  W czasie spoczynku światło jest różne w różnych częściach przełyku. W części szyjnej i brzusznej ściana przednia i tylna przylegają do siebie; w części piersiowej w związku z tzw. ciśnieniem ujemnym w jamie opłucnej i napięciem płucnym występuje taśmowate światło zawierające powietrze;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocowanie przełyku

  Przełyk umocowany jest w swym położeniu: 1) u góry przez połącze-nie z gardłem i przez połączenie warstwy podłużnej błony mięśniowej przełyku z powierzchnią tylną chrząstki pierścieniowatej; z tego powodu przy unoszeniu krtani, np. w czasie łykania, przełyk pociągany jest ku górze i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg przełyku

  Na swymi długim przebiegu ku dołowi przełyk odpowiada kręgosłupowi; nie znaczy to, żeby miał przylegać do niego i zachowywać ściśle jego kierunek. Zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak przede wszystkim w płaszczyźnie strzałkowej wykazuje pewne wygięcia.

  Patrząc od przodu dostrzegamy, że...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie przełyku

  W zwykły m ustawieniu głowy przełyk rozpoczyna się u góry ku tyłowi od chrząstki picrścieniowatcj krtani na wysokości 6 kręgu szyjnego. U dołu kończy się na wysokości kręgu piersiowego 10 lub 11  (zależnie od położenia ciała i fazy oddechu) łącząc się z wpustem żołądka. W rzucie na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełyk

  Przełyk (oesophagus; oisein = dźwigać, nosić; fagein = jeść; nosiciel pokarmów) jest przewodem mięśniowo-błoniastym o podłużnym przebiegu; łączy on gardło z żołądkiem. Czynność przełyku polega na przeprowadzaniu pokarmów z gardła do żołądka. Ściana przełyku nie wchłania pokarmów ani...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność migdałków

  Czynność migdałków w ustroju polega więc przede wszystkim na wytwarzaniu limfocytów. Do tego jednak znaczenie tych narządów nie ogranicza się. Pojawienie się t>owriem w grudkach limfatycznych ośrodków rozmnażania związane jest również, F zdaniem niektórych badaczy nawet wyłącznie (Hellmann), z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa drobnowidowa migdałków

  Wspólną cechą wszystkich migdałków jest nagromadzenie się pod nabłonkiem pokrywającym te narządy tkanki limfatycznej (adenoidalnej). Migdał ki językowy i podniebienne pokrywa nabłonek wielowarstwowy płaski. Wnika 011 również do zatok migdałka: krótkich w mieszkach językowych i długich oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój migdałków

  Mniej więcej w połowie życia płodowego w błonie śluzowej przedniej granicy gardła rozpoczyna się rozwój narządów limfatycznych zwanych migdał kami, które pierścieniem otaczają wejście do gardła tworząc pierścień gardłowy limfa tyczny Waldeyera. W tym czasie w zagłębieniach pozostałych po...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt

Do góry