Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Sieć większa żołądka

  Sieć większa (omentum maius). Z krzywizny żołądka większej zwisa ku dołowi płyta otrzewnej, sieć większa, która jak fartuszek pokrywa prawie całkowicie pozostałą zawartość jamy brzusznej. Wzdłuż wolnych brzegów sieci mogą być widoczne odcinki jelita grubego i cienkiego. Jeżeli sieć większa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć mniejsza żołądka

  Sieć mniejsza (omentum minus). Jeżeli pociągniemy wątrobę ku górze a żołądek ku dołowi, między obu tymi narządami uwidoczni się zdwojenie otrzewnej, tzw. sieć mniejsza. Stanowi ona odcinek tylny krezki brzusznej. Mniejszą, dolną część sieci mniejszej nazywamy więzadłem wątrobno-dwunastniczym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żołądek

  Żołądek (ventńculus). W okolicy nadpępcza poniżej lewego płata wątroby widoczna jest część żołądka. Żołądek jest najszerszą częścią cewy pokarmowej. Na zwłokach przybiera on kształt zakrzywionego worka. W 3/4 jest on położony w podżebrzu lewym, w 1/4 w okolicy nadpępcza. Otworem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątroba

  Wątroba (hepar). Większy prawy piat wątroby leży głównie w prawej okolicy podżebrowej, zachodząc również w obręb okolicy nadpępcza. Mniejszy lewy płat wypełnia większą część okolicy nadpępcza, a w obręb lewej okolicy podżebrowej sięga tylko do linii sutkowej. Na granicy obu płatów na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /3 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narządy wewnątrzotrzewnowe i zewnątrzotrzewnowe

  Narząd położony pierwotnie wewnątrzotrzewnowo wtórnie może to położenie utracić. Wyobraźmy sobie, że jakiś narząd pierwotnie wewnątrzotrzewnowy (np. dwunastnica czy okreżnica wstępująca lub zstępująca), zawieszony na krezce, zmienił swe położenie, jak to nieraz następuje w rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /4 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otrzewna

  Otrzewna (peritonaeum; periłoinein obejmować, napinać) jest największą )łoną surowiczą (Łunica serosa) ustroju. Stanowi ona worek, którego część vyściela od wewnątrz ściany jamy brzusznej i jamy miednicy, pozostała :zęść pokrywa zawarte w nich narządy. Część pierwszą nazywamy blaszką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /3 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama brzuszna

  Jama brzuszna (cavum abdominis) jest największą jamą ustroju; ku dołowi łączy się ona bez wyraźnej granicy z jamą miednicy (cavum pelvis). Narządy przewodu pokarmowego położone w jamie brzusznej, zawiązując się symetrycznie w płaszczyźnie pośrodkowej, w ciągu rozwoju symetrię tę tracą (np...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełyk informacje ogólne

  Przełyk jest przewodem mięśniowo-błoniastym, długości około 23—25 cm, łączącym gardło z wpustem żołądka. Biegnie on do przodu od kręgosłupa rozpoczynając się na wysokości 6 kręgu szyjnego (chrząstki pierścieniowatej krtani) i kończy się na poziomie 10 lub 11 kręgu piersiowego. Składa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy w przełyku

  Nerwy ruchowe pochodzą z obu nerwów wstecznych (gałęzi nn. błędnych), które zaopatrują mięśniówkę poprzecznie prążkowaną, oraz bezpośrednio z nerwów błędnych (przywspólczulnych) i z pnia współczulnego, zaopatrujących mięśniówkę gładką. Włókna przywspółczułne i współczulne tworzą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice przełyku

  Przełyk otrzymuje liczne gałązki wzdłuż swego przebiegu: na szyi z t. tarczowej dolnej (od t. podobojczykowej), w klatce piersiowej bezpośrednio z aorty piersiowej (4—5 gałązek) i z tt. oskrzelowych odchodzących od aorty, w jamie brzusznej z t. żołądkowej lewej i przeponowej dolnej lewej.

  Żyły...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 047

  praca w formacie txt

Do góry