Anatomia /2 941 prac/

  • Ocena brak

    Okrężnicą esowata

    Okrężnicą esowata (colon sigmoideum) albo esica rozpoczyna się na wysokości grzebienia kości biodrowej lewej jako przedłużenie okrężnicy zstępującej; przebiega najczęściej w kształcie podwójnej pętli bardzo zmiennej pod względem długości, kształtu oraz położenia i kończy się na granicy 2...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /796

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Okrężnica zstępująca

    Okrężnica zstępująca (colon descendens) biegnie ku dołowi od zgięcia okrężnicy śledzionowego wzdłuż lewej strony jamy brzusznej do wysokości grzebienia kości biodrowej. Podobnie do okrężnicy wstępującej jest ona powleczona otrzewną tylko od przodu i z obu boków; z tyłu najczęściej zlepia się...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /585

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Okrężnica poprzeczna

    Okrężnica poprzeczna (colon transversum) rozpoczyna się zgięciem okrężnicy prawym, czyli wątrobnym (flexura coli dexlra s. hepatica), w przedłużeniu okrężnicy wstępującej pod powierzchnią dolną prawego płata wątroby. Kieruje się ona na lewo i nieco ku górze aż do śledziony zataczając łuk...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 146

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Okrężnica wstępująca

    Okrężnica wstępująca (colon ascendens) biegnie od kiszki ślepej do dolnej powierzchni wątroby po prawej stronie jamy brzusznej. Od przodu i z obu boków jest ona powleczona otrzewną; z tyłu najczęściej jest zlepiona z tylną ścianą brzucha. Od przodu częściowo zachodzą na nią pętle jelita...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /343

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wyrostek robaczkowy

    Wyrostek robaczkowy (processus uermiformis) stanowi dolny odcinek jelita ślepego; pod względem swych wymiarów i czynności trawiennej jest to narząd szczątkowy, o bardzo zmiennej długości (średnio około 8—9 cm) i położeniu; najczęściej zwisa do miednicy małej. Po stronie przyśrodkowej ma on małą...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /480

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jelito ślepe

    Jelito ślepe albo kiszka ślepa (intestinurn caecum s. cąecum) jest początkowym odcinkiem jelita grubego długości około 7—8 cm; położone jest poniżej ujścia jelita cienkiego w dole biodrowym prawym. Jelito ślepe jest najczęściej całkowicie objęte otrzewną, przeważnie jednak nie ma krezki; w jego...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /379

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jelito grube

    Jelito grube (intestinum crassum), czyli kiszka, rozciąga się od ujścia jelita cienkiego aż do odbytnicy i dzieli się na jelito ślepe lub kiszkę ślepą, czyli kątnicę (intestinum caecum s. caecum), okrężnicę (colon) i odbytnicę (rectum s. intestinum rectum). Okrężnicą obejmuje pętle jelita...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 297

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Śledziona

    Śledziona (lien). Przy pociąganiu żołądka nieco na prawo widoczny jest w podżebrzu lewym przedni ostry brzeg brązowo-czerwonawej śledziony. Z krzywizny żołądka większej podwójna blaszka otrzewnej, więzadło żo-łądkowo-śledzionowe (ligamentum gastrolienale) biegnie do wnęki śledziony...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 184

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Tętnica żołądkowa lewa

    Tętnica żołądkowa lewa (razem z żyłą wieńcową żołądka) na swej drodze do krzywizny żołądka mniejszej biegnie w sierpowatym fałdzie żołądkowo-trzustkowym (plica gastropancreatica) rozpiętym w płaszczyźnie pośrodko-wej na tylnej ścianie jamy brzusznej między trzustką a wpustem żołądka...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /931

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Torba sieciowa

    Torba sieciowa (bursa omentalis). W związku ze zmianami ontogene-tycznymi żołądka, przez wypuklenie się jego krezki grzbietowej w stronę lewą powstaje wielki zachyłek jamy otrzewnej, zwany torbą sieciową, położony do tyłu od żołądka. Wejście do torby sieciowej, otwór sieciowy (joramen epiploicum...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 307

    praca w formacie txt

Do góry