Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Krezka grzbietowa cewy żołądkowo-jelitowej

  Po ukończonym rozwoju cewa żołądkowo-jelitowa, położona pierwotnie wewnątrzotrzewnowo, na znacznej przestrzeni swego przebiegu traci to położenie. Jak opisaliśmy wyżej: i) dwunastnica z wyjątkiem swej części górnej, 2) okrężnica wstępująca i 3) okrężnica zstępująca zwykle tracą swe krezki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek śledzionowy

  Zachyłek śledzionowy (recessus lienalis bursae omentalis) stanowi najbardziej na lewo położony odcinek torby sieciowej, który sięga do wnęki śledziony. Jest 011 ograniczony od przodu szerokim więzadłem żołądkowo-śledzionowym (lig. gastrolienale), od tyłu wąskim więzadłem przepono wo-śledzionowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć mniejsza otrzewnej

  Sieć mniejsza (omentum minus) pochodzi z tylnego odcinka krezki brzusznej i po ukończonym rozwoju ustawia się czołowo. Jest ona rozpięta w postaci podwójnej blaszki otrzewnej między powierzchnią dolną wątroby (częścią tylną dołu strzałkowego lewego i wnęką wątroby, p. dalej) a częścią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek wątroby do przepony

  U zarodka ludzkiego wątroba łączy się z przeponą na znacznej przestrzeni. Później wielka wątroba, która jeszcze u noworodka zajmuje znacznie większą cześć jamy brzusznej niż u dorosłego, stosunkowo bardzo się zmniejsza. W związku z tym ku tyłowi od wątroby jama otrzewnej wstępuje ku górze w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana położenia żołądka

  Położenie żołądka  bardzo wcześnie (już u zarodka 5 mm długości) ulega zmianom. Żołądek zaczyna wykonywać 1) obrót na prawo w stosunku do swej długiej osi, tak że krzywizna większa żołądka kieruje się teraz na lewo, krzywizna mniejsza na prawo; początkowo prawa ściana żołądka zwraca...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krezka okrężnicy poprzecznej

  Krezka okrężnicy poprzecznej (mesocolon transu er sum). Zanik krezki okrężnicy wstępującej, jak również okrężnicy zstępującej, o czym będzie mowa niebawem, powoduje zmianę położenia nasady krezki okrężnicy poprzecznej. Nowy przyczep biegnie teraz wzdłuż górnej granicy pola zrośnięcia krezki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krezka jelita cienkiego

  Krezka jelita cienkiego (mesenteńum) układa się po stronie lewej od tętnicy krezkowej górnej i pozostaje wolna wzdłuż całego swego przebiegu. Ponieważ ramię górne pętli pępkowej (z której powstaje jelito czcze i kręte) bardzo wcześnie zaczyna się układać w liczne pętle, również i jej krezka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany rozwojowe krezki pętli pępkowej

  Długa krezka pętli pępkowej obu swymi blaszkami obejmuje naczynia krezkowe górne i ich rozga-ł ęzienia, które zaopatrują jelito cienkie, jelito ślepe, okrężnicę wstępującą i większą część okrężnicy poprzecznej. Wraz z obrotem wielkiej pętli jelitowej o 18o° położenie krezki musi również...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany rozwojowe jelit

  Szczególnie ważne zmiany rozwojowe zachodzą w pętli pępkowej. Leży ona, jak wyżej zaznaczono, w płaszczyźnie pośrodkowej i składa się z ramienia górnego (zstępującego) i z ramienia dolnego (wstępującego). Cewa jelitowa wielkiej pętli bardzo szybko wydłuża się, wkrótce nic mieści się już w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /7 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pętla dwunastnicy

  Pętla dwunastnicy, wypukłością skierowana do przodu i ruchomo zawieszona na swej krezce grzbietowej, stopniowo traci to położenie. Pętla dwunastnicy pierwotnie ustawiona w płaszczyźnie pośrodkowej: 1) obraca się na prawo i następnie 2) poprzednio na prawo skierowana powierzchnia dwunastnicy i jej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 515

  praca w formacie txt

Do góry