Anatomia /2 941 prac/

  • Ocena brak

    ZASTAWKI ŻYŁ POWIERZCHOWNYCH KOŃCZYNY GÓRNEJ

    Żyły skórne są wyposażone w zastawki podobnie jak żyły głębokie, chociaż mniej licznie niż one. Ż. odłokciową i odpromieniowa przedramienia mają przeciętnie po 4 do 6 zastawek; ż. odłokciową ramienia 4 do 8, przy czym stale jedną ujściową; ż. odpromieniowa ramienia ma 6 do 8 zastawek i...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 194

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Żyła pośrodkowa przedramienia

    Ż. pośrodkowa przedramienia (v. mediana antebrachii) mniejsza od ż. odpromieniowej i odłokciowej rozpoczyna się w zgięciu ręki, gdzie zbiera krew z powierzchownej sieci żylnej dłoni. Żyła ta biegnie z dołu do góry mniej więcej pośrodku powierzchni przedniej przedramienia wzdłuż m. dłoniowego...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 130

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Żyła pośrodkowa łokcia

    Ż. pośrodkowa łokcia (v. mediana cubiłi), o której już była mowa i która w typie kształtu M i Y ma nazwę ż. pośrodkowej odłokeiowrej (u. mediana basiiica), jest najobszerniejszą żyłą tej okolicy. Dlatego też przeważnie wybiera się ją do pobierania krwi czy do wlewań. Leży ona do przodu od t...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /536

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dopływy ż. odpromieniowej

    Oprócz wyżej wspomnianej 1) ż. odpromicniowcj dodatkowej (v. cephalica accessoria) do ż. odpromieniowej uchodzą: 2) drobniejsze żyły powierzchowne przedramienia, ramienia oraz barku; 3) i. piersiowo-barkowa fu. lhoraco-acromialis), która wpada do luku ż. odpromieniowej w pobliżu jej ujścia, oraz 4)...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /391

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Żyła odłokciowa

    Z. odłokciowa (v. basiiica; z arabskiego: al-basilik = żyła królewska). Z obu głównych żył skórnych kończyny górnej, od promieniowej i odłokciowej, ostatnia jest naczyniem grubszym; średnica jej wynosi przeciętnie 5 do 6 mm i ona też z przedramienia odprowadza główny prąd żylny powierzchowny, skąd...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 766

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zyła odpromieniowa

    Z. odpromieniowa (z;, cephalica, z arabskiego: al-kifal = należąca do głowy) powstaje ze zlania się łuku żylnego grzbietowego śródręcza z ż. od-promieniową kciuka; biegnąc ku górze, krzyżuje ona okolicę tabakierki anatomicznej, spiralnie okala brzeg promieniowy dolnej części przedramienia i...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 968

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ŻYŁY POWIERZCHOWNE PRZEDRAMIENIA I RAMIENIA

    Żyły powierzchowne przedramienia są osobniczo zmienne; zazwyczaj tworzą one nieregularną sieć żylną o dużych oczkach wydłużonych w kierunku osi kończyny. Na powierzchni przedniej przedramienia w sieci tej zaznaczają się przeważnie trzy większe pnie żylne: ż. odpromie-niowa (v. cephalica), ż...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /876

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sieć grzbietowa palców

    >

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /727

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Żyły grzbietu ręki

    Żyły grzbietu ręki  są bardzo zmienne. Tworzą one sieć żylną grzbietową (rete letwsum dorsale manus) na ogół ułożoną podłużnie, w której często nie daje się stwierdzić typowego rozplanowania; często natomiast odwrotnie, sieć ta przedstawia wyraźny układ, który schematycznie przedstawia się...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /1 059

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Żyły dłoni

    Żyły dłoni są liczne, lecz drobne. Tworzą one skórną sieć dłoniową o poligonalnych oczkach, położoną na rozcięgnie dłoniowym i na powięzi kłębu kciuka oraz małego palca. Z sieci tej krew odpływa ku bokom do ż. odłokciowcj małego palca oraz do ż. odpromieniowej kciuka, a z części...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /jennad Dodano /02.02.2012 Znaków /420

    praca w formacie txt

Do góry