Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Stosunek do otrzewnej, krezka i ruchomość jelita cienkiego

  Jelito czcze i jelito kręte są położone wewnątrzotrzewnowo i zawieszone na krezce, której nasada po ukończeniu rozwoju przyczepia się do tylnej ściany brzticha biegnąc z góry i ze strony lewej skośnie ku dołowi i na stronę prawą. Rozpoczyna się ona przy zgięciu dwunastniczo-jelitowym na lewym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie jelita cienkiego

  Zgodnie z ogólnie przyjętym opisem pętle jelita cienkiego wypełniają przestrzeń ograniczoną od góry i z obu boków okrężnicą wstępującą, /stępującą i poprzeczną wraz z jej krezką; również miednica mała zawiera pętle w zależności od stanu wypełnienia jej narządów. Zazwyczaj przykrywają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice między jelitem czczym i krętym

  Jelito kręte: 1) jest węższe; 2) błona mięśniowa jest nieco słabsza niż w jelicie czczym, jednak wewnętrzna warstwa okrężna mięśniówki zawsze jeszcze przeważa nad zewnętrzną warstwą podłużną, tak samo jak w jelicie czczym; wskutek tego na przekrojach podłużnych ściany jelita silnie się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito czcze

  Jelito czcze (intestinum jejuiium; jejunum = czczy) rozpoczyna się przy zgięciu dwunastniczo-jelitowym, jelito kręte, czyli krętnica (intestinum ileum; eileein= skręcać, owijać), kończy się ujściem do jelita grubego na granicy jelita ślepego i okrężnicy wstępującej. Jelito czcze bez ostre granicy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek dwunastnicy do narządów sąsiednich

  Dwunastnica przylega do szeregu narządów położonych częściowo zaotrzewrnowo, częściowo wewnątrzotrzewnowo. Wklęsły obwód podkowy dwunastnicy obejmuje głowę trzustki, z którą jest ściśle złączony.

  Część górna swą powierzchnią przednią przylega do płata czworobocznego wątroby (wycisk...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek do otrzewnej i umocowanie dwunastnicy

  Powierzchnia tylna dwunastnicy jest łącz no tkankowo przytwierdzona do tylnej ściany brzucha. Utrwalenie to, jak przede wszystkim zaotrzewnowe położenie dwunastnicy, dozwala tylko na płaszczyznowa przesuwanie się jej (z wyjątkiem części górnej). Do dwunastnicy uchodzą przewody wyprowadzające...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie dwunastnicy

  Podobnie jak kształt, również położenie dwunastnicy jest bardzo zmienne.

  W pozycji leżącej na grzbiecie część górna dwunastnicy pod-kowiastej zazwyczaj rozpoczyna się nieco na prawo od trzonu i kręgu lędźwiowego. Jeżeli żołądek jest średnio lub silnie wypełniony, część górna przebiega...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt dwunastnicy

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgięcie dwunastniczo-jelitowe

  Zgięcie dwunastniczo-jelitowe (flexura duodenojejunalis). Na wysokości 2 kręgu lędźwiowego po stronie lewej dwunastnica przechodzi ostrym zgięciem dwunastniczo-jelitowym w jelito czcze. Do górnego brzegu zgięcia dochodzą wiązki mięśni gładkich, szczególnie silnie rozwinięte u dzieci; biegną one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część dolna dwunastnicy

  Część dolna (pars inferior) składa się z odcinka początkowego, który poziomo krzyżuje kręgosłup z prawa w lewo, i z odcinka końcowego, który wstępuje ku górze. Pierwszy stanowi tzw. część poziomą (pars korizontalis), około 6 cm długą, sięgającą do naczyń krezkowych górnych; drugi mniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt

Do góry