Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Gruczoły jelitowe Lieberkiihna

  Gruczoły jelitowe Lieberkiihna (glandulae intestinales s. Lieberkiihni) występują w postaci prostych, pojedynczych, ślepo kończących się cewek, które w przestrzeniach między kosmkami wpuklają się w obręb blaszki właściwej błony śluzowej sięgając do blaszki mięśniowej; nabłonek kcsmków...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grudki limfatyczne skupione

  Grudki limfatyczne skupione albo kępy Peyera (noduli lymphatici aggregati s. agmina Peyeń) są to gromady gęsto obok siebie ułożonych grudek samotnych występujących w liczbie 25—50, nieraz znacznie większej (do 400). Grudki te znajdują się przede wszystkim w jelicie krętym, rzadko tylko w dolnym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grudki limfatyczne samotne jelita cienkiego

  Grudki limfatyczne samotne (noduli lymphatici solitarii) są to małe twory (wielkości mniej więcej ziarna prosa) kuliste lub gruszkowate. Leżą one albo tylko w błonie śluzowej właściwej, albo częściowo nawet w tkance podśluzowej; sięgają one aż pod sam nabłonek wytwarzając nieznaczne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosmki jelitowe

  Kosmki jelitowe (villi intestinales). Dalszym czynnikiem, który zwiększa powierzchnię śluzówki, są kosmki. Wysokości 0,3—1,5 mm, są one na ogół ułożone gęsto obok siebie (10—40 na 1 mm2) nadając błonie śluzowej wygląd aksamitu. Liczba ich wynosi około 5 milionów. Dzięki nim powierzchnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy okrężne jelita cienkiego

  Fałdy okrężne (plicae circulares s. Kerckringi). W części bliższej jelita cienkiego, mniej więcej do połowy jego długości, wpuklają się do światła fałdy utworzone przez błonę śluzową i tkankę podśluzową. Wysokość tych fałdów wynosi 6—8 mm, w niektórych miejscach dochodzi nawet do i cm...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka podśluzowa jelita cienkiego

  Tkanka podśluzowa, tak samo jak w innych odcinkach przewodu pokarmowego, tak i w jelicie cienkim zawiera liczne naczynia krwionośne i chłonne, a również splot nerwowy, zwany splotem podśluzowym (plexus submucosus s. entmeus s. Aleissneri). W jednym tylko odcinku, a mianowicie w dwunastnicy w tkance...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy robaczkowe jelita cienkiego

  Ruchy robaczkowe, czyli perystaltyczne, przesuwają treść w kierunku odbytu pod wpływem równoczesnej współpracy obu warstw mięśniowych. Występują tu również zwężenia pierścieniowatc, które jednak są poprzedzane rozszerzeniem cewy. Odcinek poszerzony jest gotów do przyjęcia treści jelita z części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy odcinkowe jelita cienkiego

  Ruchy odcinkowe (segmentalne) są znacznie intensywniejsze od poprzednich. W ruchach tych powstaje równocześnie kilka pierścieniowatych zwężeń, które w danej chwili dzielą jelito na szczególne segmenty i następnie zanikają, a między nimi występują nowe zwę. enia. Ruchy te wykonuje mięśniówka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa jelita cienkiego

  Błona mięśniowa (tunica muscularis) składa się z cieńszej zewnętrznej warstwy podłużnej (stratum longitudinale) i grubszej wewnętrznej warstwy okrężnej (stratum circulare), które całkowicie obejmują cewę jelitową. Warstwa okrężna tworzy pierścieniowa te pęczki, które dachówkowato zachodzą na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchyłek krętniczy Meckela

  Pozostałość płodowego przewodu pępkowo-jelitowego, zachowuje się mniej więcej w 2% przypadków w końcowych pętlach jelita krętego w odległości 50—100 cm od zastawki okrężnicy. Długość tego uchyłka waha się zwykle w granicach 3 — 10 cm, może on jednak być znacznie dłuższy (do 30 cm)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt

Do góry