Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Tętnice jelita ślepego i wyrostka robaczkowego

  Jelito ślepe i wyrostek robaczkowy zaopatruje t. krętniczo-okrężni-cza (z. t. krezkowej górnej). Podąża ona w kierunku kąta utworzonego przez jelito kręte i okrężnicę wstępującą i tutaj dzieli się na trzy gałęzie: i) przednią do przedniej powierzchni kiszki ślepej, 2) tylną do jej tylnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek wyrostka robaczkowego do otrzewnej

  Wyrostek robaczkowy na całej swej powierzchni jest powleczony otrzewną i ma też w znacznej większości przypadków (94%j Ciechanowski i Gliński) sierpowatą, mniejszą lub większą krezkę, zwaną krezeczką wyrostka robaczkowego (mesenteriolum proc. vermiformis). Krezka ta zaczyna się na powierzchni tylnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie wyrostka robaczkowego

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długość wyrostka robaczkowego

  Długość wyrostka robaczkowego wynosi średnio około 8—9 cm; odpowiada to mniej więcej długości czwartego palca, jednak długość ta jest bardzo zmienna, wahając się od 0,5 do 33 cm; długość powyżej 20 cm należy jednak do bardzo rzadkich przypadków. Grubość wyrostka wynosi około 0,5 cm. Czasami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek robaczkowy

  Wyrostek robaczkowy (processus vermiformis) w rozwoju filogenetycznym jest zwężoną częścią jelita ślepego, która u człowieka i niektórych zwierząt wykształciła się w odrębny narząd zaopatrzony w obfitą tkankę limfatyczną i silną warstwę mięśniową (Kostanecki). Wyrostek robaczkowy wygląda...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa ściany jelita ślepego

  Ściana jelita ślepego, tak samo jak całego jelita grubego, składa się z błony surowiczej, błony mięśniowej i błony śluzowej wraz z tkanką podśluzową, jest tylko od nich znacznie cieńsza. Błona surowicza (otrzewna trzewna) w znacznej większości przypadków otacza cale jelito ślepe. Warstwa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek jelita ślepego do otrzewnej

  W znacznej większości przypadków (92%) jelito ślepe, tak samo jak wyrostek robaczkowy są 1) całkowicie pokryte otrzewną, rzadko tylko (8%) otrzewna trzewna tylnego obwodu jelita ślepego 2) jest zrośnięta z otrzewną ścienną na węższej czy szerszej przestrzeni, a wtedy ściana tylna leży...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie jelita ślepego

  W wielu przypadkach jelito ślepe zwisa swobodnie nad brzegiem miednicy małej, a nawet może zstępować do miednicy małej i stykać się czy to z pętlami miednicznymi jelita cienkiego, czy z narządami miednicy. Stosunki te tłumaczą się tym, że jelito ślepe zazwyczaj jest całkowicie pokryte...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt jelita ślepego

  Kształt jelita ślepego jest bardzo zmienny: (1 nieraz zachowuje się kształt typu płodowego (Ciechanowski i Gliński), wtedy jelito ślepe przedłuża się lejkowato w wyrostek robaczkowy, bez wyraźnego odgraniczenia jednej części od drugiej. Często 2) wyrostek robaczkowy odchodzi z najniżej położonego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastawka okrężnicy

  Zastawka okrężnicy (valvula coli s. ileocaecalis s. Bauhini). Dolny koniec jelita krętego wsuwa się od strony lewej w ścianę jelita grubego. Wpu-klenie to wytwarza tzw. zastawkę okrężnicy, która zamyka jelito cienkie. Zastawka okrężnicy zbudowana jest z błony śluzowrej (wraz z tkanką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 814

  praca w formacie txt

Do góry