Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Położenie i przebieg okrężnicy wstępującej

  Okrężnica wstępująca ma przebieg mniej więcej pionowy. Rozpoczyna się ona w dole biodrowym prawym. Jej powierzchnia tylna w części dolnej leży na mięśniu biodrowym, nad grzebieniem biodrowym układa się w rowku utworzonym przez mięsień lędźwiowo-udowy i mięsień czworoboczny lędźwi i dochodzi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrężnica wstępująca

  Okrężnica wstępująca (colon ascendens) biegnie w przedłużeniu jelita ślepego aż do dolnej powierzchni wątroby, gdzie zgięciem okrężnicy prawym (flexura coli dexłra) przechodzi w okrężnicę poprzeczną.

  Średnia długość okrężnicy wstępującej wynosi 15—20 cm. Długość ta jest mniejsza, gdy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa okrężnicy

  Tkanka podśluzową nie różni się niczym od takiejże tkanki jelita cienkiego. Błona śluzowa właściwa nie ma kosmków. Pokrywa ją nabłonek jednowarstwowy wałeczkowa ty z rąbkiem prążkowanym, taki sam jak nabłonek błony śluzowej jelita cienkiego. Błona śluzowa zawiera bardzo liczne i gęsto...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa okrężnicy

  Zewnętrzna, podłużna warstwa błony mięśniowej tworzy trzy wyżej opisane taśmy okrężnicy; w innych miejscach ściany warstwa mięśniowa podłużna jest bardzo skąpa. Warstwa okrężna jest cieńsza niż w jelicie cienkim. Ruchy robaczkowe występują podobnie jak w jelicie cienkim, tutaj jednak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona surowicza okrężnicy

  Stosunek otrzewnej do poszczególnych odcinków okrężnicy omówiony będzie dalej. Pod względem budowy drobnowidowej błona surowicza (otrzewna trzewna) nie różni się od błony surowiczej jelita cienkiego. Grubość jej wynosi około o,1 mm.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczepki sieciowe

  Przyczepki sieciowe (appendices epiploicae) są to zrazikowate wypustki błony surowiczej w mniejszym lub większym stopniu wypełnione tłuszczem. Występują one już u płodu, jednak jeszcze nie zawierają tłuszczu. Przeważnie układają się w ten sposób, że ich części końcowe wypełniają wcięcia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypuklenia okrężnicy i fałdy półksiężycowate

  Wypuklenia okrężnicy (kaustra coli) i fałdy półksiężycowate (plicae semilunares) są wynikiem powyższych stosunków. Jeżeli taśmy są skrócone toni-cznie czy skurczowo, ściana okrężnicy (i jelita ślepego) wypukła się na zewnątrz i do wewnątrz. Wypuklenia ściany na zewnątrz nazywamy wypuklcniami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taśmy okrężnicy

  Taśmy okrężnicy (tacniae coli) są to trzy podłużne pasma utworzone z gęsto skupionej warstwy podłużnej mięśniówki, podczas gdy miedzy taśmami mięśniówką ta tworzy tylko bardzo nikłą warstwę. Szerokość taśm wynosi 0,5—1 cm, grubość około 1 mm. Taśmy biegną w równych od siebie odstępach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie okrężnicy

  Wszystkie cztery części, na które dzieli się okrężnica (colon = człon), w zasadzie są zbudowane podobnie a różnią się od siebie odmiennym położeniem, długością, stosunkiem do narządów sąsiednich i stosunkiem do otrzewnej.

  Położenie okrężnicy jest przede wszystkim zależne od stopnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne jelita ślepego

  Naczynia chłonne biegną wzdłuż naczyń krwionośnych; uchodzą one do węzłów chłonnych położonych w kącie między jelitem krętym i okrężnica wstępującą wzdłuż tętnicy krętniczo-okrężniczej (lymphonodi ileocaecales). Węzły te mogą powiększać się w stanach zapalnych wyrostka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt

Do góry