Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Zgięcie okrężnicy śledzionowe

  Zgięcie okrężnicy śledzionowe albo lewe (flexura coli l ienalis s. si-nistra) w związku z mniejszym rozwojem lewego płata wątroby leży wyżej i bardziej ku tyłowi od zgięcia okrężnicy prawego. Stosunek zgięcia do lewej nerki jest bardzo zmienny; zazwyczaj krzyżuje ono przednią powierzchnię nerki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło żołądkowo-okrężnicze

  Więzadło żołądkowo-okrężnicze (lig. gaslrocolicum) łączy okrężnicę poprzeczną z krzywizną żołądka większą. Więzadło to stanowi odcinek górny przedniej ściany sieci większej, która, jak wyżej wspomniano, przykrywa okrężnicę poprzeczną od przodu.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krezka okrężnicy poprzecznej

  Krezka okrężnicy poprzecznej (mesocolon transuersum) występuje w postaci poprzecznie położonej płyty, której powierzchnia górna zrasta się z dolnym odcinkiem tylnej ściany torby sieciowej. Nasada krezki biegnie wzdłuż przedniego brzegu trzustki. Najszerszy odcinek krezki dochodzi do środkowej części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część ruchoma okrężnicy poprzecznej

  Część ruchoma (pars mobilis) okrężnicy poprzecznej leży wewnątrzotrzewnowo; jej krezka przytwierdza ją do tylnej ściany brzucha. Tylko niewielki prawy odcinek okrężnicy poprzecznej (pars fixa) jest przytwierdzony swą powierzchnią tylną do części zstępującej dwunastnicy i do części głowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie okrężnicy poprzecznej

  Położenie okrężnicy poprzecznej jest zmienne osobniczo, jak również w zależności od położenia ciała, ruchów oddechowych i stanu wypełnienia. Powierzchnia górna na ogół przylega i) do wycisku okrężniczego wrątroby, 2) do pęcherzyka żółciowego (możność przebicia się kamieni żółciowych do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg okrężnicy poprzecznej

  Okrężnicą poprzeczna, rozpocząwszy się w okolicy podże-browej prawej pod wątrobą, przebiega łukiem wypukłym ku przodowi i ku dołowi na stronę lewą i nieco ku górze do podżebrza lewego, gdzie u dolnego końca śledziony zgięciem okrężnicy lewym przechodzi w okrężnicę zstępującą. Kiótki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długość okrężnicy poprzecznej

  Długość okrężnicy poprzecznej jest bardzo zmienna. Średnio wynosi 50—60 cm, podczas gdy bezpośrednia odległość między obu zgięciami mierzy około 30 cm. Okrężnicą poprzeczna przebiega więc nie w linii prostej, lecz łukowato. Osobniczo długość jej waha się w granicach mniej więcej 30—85...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrężnica poprzeczna

  Okrężnica poprzeczna (colon transversum), rozpięta poprzecznie między końcem górnym okrężnicy wstępującej a końcem górnym okrężnicy zstępującej, łączy się z nimi zgięciem okrężnicy prawym i lewym.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgięcie okrężnicy wątrobne

  Zgięcie okrężnicy wątrobne, czyli prawe (flexura coli hepatica s. dextra) stanowi przejście okrężnicy wstępującej w okrężnicę poprzeczną. Rozpoczyna się ono mniej więcej w miejscu, gdzie okrężnicą wstępująca dochodzi do dolnego odcinka nerki prawej. Zgięcie leży zwykle w obrębie przedniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek okrężnicy wstępującej do otrzewnej

  Okrężnica wstępująca i okrężnica zstępująca mają podobny stosunek do otrzewnej. Oba odcinki w większości przypadków powleczone są otrzewną tylko na powierzchniach przedniej i bocznych, natomiast na ścianie tylnej otrzewna trzewna zlepia się z otrzewną ścienną, w następstwie czego obie te...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt

Do góry