Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Stosunek odbytnicy do sąsiednich narządów

  W części miednicznej powierzchnia tylna graniczy z kością krzyżową (trzema dolnymi kręgami) i kością guzi-czną, a poniżej nich z częścią tylną przepony miednicy; jeżeli bańka odbytnicy jest silnie wypełniona, ściana tylna graniczy obustronnie również z dolną częścią mięśnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /4 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek odbytnicy do otrzewnej

  Otrzewna pokrywa odcinki górne powierzchni przedniej i powierzchni bocznych części miednicznej odbytnicy. Z boków przerzuca się otrzewna na ścianę tylno-boczną miednicy, z przodu zaś na narządy miednicy położone do przodu od odbytnicy. Otrzewna powierzchni bocznych pokrywa mniej więcej 1/3 górną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /3 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział, położenie i przebieg odbytnicy

  Odróżniamy dwie części odbytnicy różne pod względem budowy, czynności i położenia: odcinek górny, zwany częścią miedniczną (pars pehina recti), położony w miednicy małej i odcinek dolny, zwany częścią kroczową (pars perinealis s. analis recti). Granicę obu części stanowi miejsce, gdzie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbytnica

  Odbytnica (rectum s. intestinum rectum) stanowiąca końcowy odcinek jelita grubego rozpoczyna się na wysokości górnego brzegu 3 kręgu krzyżowego jako przedłużenie okrężnicy esowatej a kończy się w okolicy kroczowej poniżej i do przodu od końca kości guzicznej otworem, który ma nazwę odbytu (anus)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy okężnicy

  Nerwy pochodzą z układu współczulnego i przywspółczulnego. Włókna przywspółczulne są to zarówno gałązki n. błędnego (z części mózgowiowej układu przywspółczulnego), jak i włókna części krzyżowej tego układu. Granica unerwienia, tak samo jak granica unaczynienia, leży w obrębie okrężnicy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice okrężnicy

  Całe jelito grube unaczynia t. krezkowa górna i t. krezkowa dolna. Okrężnicę wstępującą i prawe dwie trzecie części okrężnicy poprzecznej (tak samo jak jelito ślepe i wyrostek robaczkowy, str. 276) zaopatruje t. krezkowa górna; pozostałą część okrężnicy poprzecznej, okrężnicę zstępującą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek do otrzewnej i krezka okrężnicy esowatej

  Początkowy, krótszy odcinek nasady biegnie ku dołowi na mięśniu biodrowym i u brzegu mięśnia lędiwiowo-udowego kierując się ku górze przechodzi w odcinek drugi, który kończy się ostrym kątem otwartym ku dołowi. Linia tego odcinka krzyżuje powierzchnię przednią mięśnia lędźwiowo-udowego i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie i przebieg okrężnicy esowatej

  Okrężnica esowata ma zazwyczaj kształt poziomej litery S; część początkowa (ramię okrężniczc) leży w dole biodrowym lewym, część końcowa (ramię odbytnicze) wstępuje do miednicy małej kierując się z lewa na prawo (u mężczyzny między pęcherzem a odbytnicą, u kobiety między macicą a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrężnica esowata

  Okrężnica esowata albo esica (colon sigmoideum s. s-romanum) rozpoczyna się w przedłużeniu okrężnicy zstępującej na wysokości grzebienia kości biodrowej, zatacza zwykle podwójną pętlę i kończy się w płaszczyźnie pośrodkowej na wysokości granicy 2—3 kręgu krzyżowego przechodząc w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrężnica zstępująca

  Okrężnica zstępująca (colon descendens) biegnie od zgięcia okrężnicy lewego ku dołowi i koriczy się na wysokości lewego grzebienia kości biodrowej, gdzie rozpoczyna się okrężnica esowata.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt

Do góry