Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Ściana boczna nosa

  O ile ściana przyśrodkową jamy nosowej jest na ogól równa, jeżeli pominiemy jej wygięcie, o tyle ścianę boczną wypuklają małżowiny nosowe. Zapoznaliśmy się z nimi w nauce o kościach . Wiemy, że u osobnika dorosłego występują przeważnie trzy małżowiny: dolna, środkowa i górna. Nad...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd Jacobsona

  Narząd przylemieszowy (organon vomeruiiasale). Na przegrodzie nosa znajduje się u człowieka słaba pozostałość tzw. narządu przylemieszowego silnie rozwiniętego u wielu zwierząt. W ścisłym związku z nim są przewody przysieczne (ductus incisiui) i brodawka przysicczna (papilla mcuiua). Przewody...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzywienie przegrody nosa

  Wygięcie albo skrzywienie przegrody nosa (deviatio sepii nasi). Przegroda nosa wykazuje bardzo często wygięcie, które jest objawem częściowym ogólnej asymetrii czaszki. Już u płodów więcej niż w 50% przypadków zaznacza sic nieznaczna asymetria. Pod względem rozwoju przegroda nosa zbudowana jest z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegroda nosa

  Ściana przyśrodkowa czyli przegroda nosa (septum nasi) składa się z trzech odcinków: 1) części kostnej (pars ossea) utworzonej przez lemiesz 1 blaszkę pionową kości sitowej; 2) części chrzęstnej (pars cartilaginea) utworzonej przez chrząstkę przegrody nosa i 3) części błoniastej (pars membranacea)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana górna jamy nosowej

  Ściana górna czyli sklepienie w przekroju czołowym jest wąska. W kierunku przednio-tylnym możemy odróżnić część czołowo-nosową, sitową i klinową odpowiednio do kości, które je tworza. Część sitowa jest na ogół pozioma, część czołowo-nosowa zstępuje nieco ku dołowi 1 do przodu, część...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana dolna jamy nosowej

  Ściana dolna czyli dno jest wklęsła w kierunku z prawa na lewo, płaska i na ogół pozioma w kierunku z przodu do tylu. Jej przednie trzy czwarte części utworzone są przez wyrostek podniebienny szczęki, tylna czwarta część — przez blaszkę poziomą kości podniebiennej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długość jamy nosowej

  Długość jamy nosowej mierzy około fi cm, wysokość w obrębie blaszki sitowej około j cm; szerokość dna każdej połowy wynosi mniej więcej 12—15 mm, podczas kiedy szerokość sklepienia 2—3 mm. Jama nosowa zwęża się wi^c silnie ku górze i obie ściany boczne jamy nosowej kierują się zbieżnie ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nos - UWAGI ANTROPOLOGICZNE

  W rozwoju rodowym człowieka nos jest zdobyczą nową. Jeszcze u ssaków z silnie rozwiniętym uzębieniem i słabo rozwiniętym mózgiem brak jest nosa. Pierwsze oznaki nosa zewnętrznego występują u małp człekokształtnych. Człowiek przedhistoryczny miał przypuszczalnie nos słabo wydatny, szeroki i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /2 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne nosa

  Naczynia chłonne nosa tworzą bogatą sieć powierzchowną czyli skórną, która łączy się z sieciami skórnymi twarzy. W linii pośrodkowej sieć skórna nosa zespala się również z siecią strony przeciwległej, a poza tym przez nozdrza przednie z naczyniami przedsionka nosa i za ich pośrednictwem z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły nosa

  Krew żylna nosa odpływa do ż. ocznej górnej uchodzącej do zatoki jamistej opony twardej mózgowia i do ż. twarzowej. Do pierwszej uchodzi 1) ż. nosoworz ołowa, gałąź początkowa ż. ocznej górnej, do drugiej 2) ż. kątowa, gałąź początkowa ż. twarzowej, która uchodzi do ż. szyjnej wewnętrznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt

Do góry