Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Obraz laryngoskopowy krtani u osoby żywej

  W celu zbadania krtani u osoby żywej posługujemy się dobrze oświetlonym wziernikiem krtaniowym (laryngoskopem) wprowadzonym do gardła. Obraz laryngoskopowy, który otrzymujemy, jest rzutem poziomym poszczególnych części krtani przestrzennie ułożonych na różnej wysokości. Części położone z przodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły krtaniowe

  Gruczoły krtaniowe (glandulae laryngeae) są bardzo liczne; występują one wszędzie w błonie śluzowej z wyjątkiem warg głosowych. Szczególnie w trzech miejscach są one obficie zgrupowane; odróżniamy: 1) gruczoły górne położone na obu powierzchniach nagłośni i w sąsiednich częściach przedsionka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa krtani

  Błona śluzowa krtani (tunica mucosa laryngis) ku górze przechodzi w błonę śluzową gardła, ku dołowi w błonę śluzową tchawicy. Błona śluzowa dolnej jamy krtani aż do szpary głośni jest silnie i nieprzesuwalnie złączona z podłożem; powyżej ma ona budowę wiotką z nielicznymi wlókienkami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama dolna krtani

  Jama dolna krtani (camim infraglotticum s. laryngis inferius) obejmuje przestrzeń od fałdów głosowych ku dołowi aż do początku tchawicy na granicy między chrząstką pierścieniowatą i pierwszą chrząstką tchawicy. Kształt jamy dolnej odpowiada kształtowi stożka sprężystego; u góry jest on owalny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kieszonka krtaniowa

  Kieszonka krtaniowa (venlriculus laryngis) jest to podłużna wypustka boczna błony śluzowej, do której szczelinowate wejście leży obustronnie między fałdem kieszonki krtaniowej i fałdem głosowym. Kieszonka ta sięga ocl chrząstki tarczowatej aż do chrząstki naiewkowatcj. Często ze swej przedniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpara głośni

  Szpara głośni (rima glottidis) na zwłokach ma kształt podobny do lancetu: u osoby żywej kształt jest bardzo zmienny. Ograniczona jest ona fałdami głosowymi i powierzchnią przyśrodkową chrząstek nalewkowatych. Odróżniamy w niej więc dwie części, przednią położoną między fałdami głosowymi —...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wargi głosowe

  Wargi głosowe (labia vocalia). Fałdy głosowe ograniczone są od strony górnej i przyśrodkowej przez tzw. wargi głosowe, które drgają w stosunku do siebie, podobnie jak poruszają się w stosunku do siebie wargi ust; w przekroju czołowym mają one kształt trójkątny; ich górna wolna powierzchnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy głosowe

  Fałdy głosowe (plicae imales) stanowią wolny, ostry brzeg błony śluzowej warg głosowych; graniczą one bezpośrednio ze szparą głośni i mają to samo umocowanie co więzadła głosowe. Fałdy głosowe wnikają bardziej przyśrodkowo od fałdów kieszonki krtaniowej i zabarwienie ich u osoby żywej jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy kieszonki krtaniowej

  Fałdy kieszonki krtaniowej (plicae tentriculares) mają nierówny zazębiony brzeg; ich szeroki dolny kraniec tworzy ścianę górną kieszonki krtaniowej. Fałdy kieszonki krtaniowej zawierają część dolną błony czworokątnej wraz z więzadłem kieszonki, włókna mięśniowe (m. kieszonki krtaniowej) i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama pośrednia krtani

  Jama pośrednia krtani (caputn laryngis intermedium) jest krótka. Jej górną granicę tworzą oba fałdy kieszonki krtaniowej (plicac uentri-culares), granicę dolną — obie wargi głosowe (labia nocalia). Między fałdem kieszonki krtaniowej i wargą głosową z każdej strony leży szczelinowate wejście do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt

Do góry