Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Korzeń albo trzon płuca

  Korzeń albo trzon płuca (radix pulmonis) łączy serce oraz tchawicę z powierzchnią śródpiersiową płuca i utworzony jest przez te wszystkie twory, które wchodzą do wnęki płuca lub z niej wychodzą. Opłucna obejmująca korzeń płuca wraz z jej przedłużeniem ku dołowi — więzadłem płucnym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzeg przedni płuca

  Brzeg przedni (margo anterior) w odróżnieniu od tylnego jest cienki, prawie ostry. Różni się również swą długością, która jest znacznie mniejsza z powodu wysokiego położenia przyczepu przedniego przepony. Po stronie prawej biegnie on prawie pionowo, po lewej na wysokości 4—5 przestrzeni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzeg dolny płuca

  Brzeg dolny (margo injerior) jest ostry oraz cienki na wypukłości półksiężyca podstawy, gdzie oddziela powierzchnię przeponową od żebrowej i wnika do zachyłka żebrowo-przeponowego. Po stronie przyśrodkowej, na wklęsłości półksiężyca podstawy, gdzie brzeg ten oddziela powierzchnię przeponową od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek żebrowo-przeponowy

  Zachyłek żebrowo-przeponowy, lejkowaty odcinek jamy opłucnej położony między opłucną żebrową a opłucną przeponową sięga tak daleko ku dołowi, że znajduje się na wysokości górnej trzeciej części nerki; w silnym wdechu prawie do tejże wysokości może się opuszczać również dolny brzeg...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa płuca

  Podstawa płuca (basis pulmonis) albo powierzchnia przepono (facies diaphragmatica) przylega do przepony i odpowiednio do jej wypukł jest silnie wklęsła. Obejmuje ona serce i wskutek tego ma kształt półksiężyc, waty. Po stronic lewej podstawa płuca utworzona jest głównie przez pła dolny i tylko...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczyt płuca

  Szczyt płuca (apex pulmonis) jest zaokrąglony i tępy. Ponieważ pierwotna jama ciała sięga ku górze aż do głowy pierwszego żebra, a pierwsza para żeber tak jak wszystkie inne biegnie skośnie do przodu i ku dołowi, szczyt płuca wystaje nad przednim brzegiem otworu górnego klatki piersiowej i wypełnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wnęka płuca

  Wnęka płuca (hilus pulmonis) jest to wgłębienie położone na powierzchni śródpiersiowej około 2 cm głębokie; długość wnęki wynosi około 5 cm, szerokość około 4 cm. Wnęka nie leży ściśle pośrodku powierzchni śródpiersiowej, lecz bliżej brzegu tylnego niż przedniego w równej mniej więcej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia śródpiersiowa płuc

  Powierzchnia śródpiersiowa albo p r z y ś r o d ko w a (facies m cdias i i na lis* s. medialisj1, mniejsza od poprzedniej, jest wklęsła i skierowana do śródpiersia. Na powierzchni śródpiersiowej leży wnęka płuca; dokoła wnęki do powierzchni śródpiersiowej przylegają narządy śródpiersia, które...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia żebrowa płuc

  Powierzchnia żebrowa albo boczna (Jacies costalis s. lateralis) największa. wypukła, skierowana jest do przodu, bocznie oraz ku tyłowi i graniczy ze ścianą klatki piersiowej. Ocl ściany klatki piersiowej płuco oddzielone jest dwiema blaszkami surowiczymi, opłucną płucną i opłucną ścienną. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaty płuc

  Płaty (lobi). Głębokie szczeliny (fissurae)  dzieła płuca na płaty (lobi); są to szczeliny m i ę d z y p ł a t o w e (fissurae interlobares). Płuco lewe ma jedną taką szczelinę zwaną skośną (fissura obliqua)\ kieruje się ona skośnie z góry oraz od tyłu ku dołowi i do przodu dzieląc płuco na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 730

  praca w formacie txt

Do góry