Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  NAPIĘCIE PŁUCNE

  Płuca są narządem wydrążonym z drzewiasto rozgałęzionym światłem, przy czym tchawica stanowiłaby pień drzewa a oba płuca jego korony. Na szczególną uwagę zasługuje. że ściany tych wydrążonych przestrzeni, które tworzą płuca, są umocowane prawie wyłącznie w jednym tylko miejscu w obrębie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi odpływu limfy z płuca

  Z dolnych płatów naczynia limfatyczne kierują się nie tylko do dolnej grupy węzłów oskrzelowo-płucnych i tchawiczo-oskrzclowych dolnych, lecz również do węzłów położonych w więzadlc płucnym i stąd przez przeponę do węzłów chłonnych zaotrzewno-wych 1 oraz do węzłów śród piersiowych tylnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne

  Węzły chłonne, przez które z płuc wiedzie droga limfy, położone są głównie wzdłuż drzewa oskrzelowo-tchawiczego; poza tym droga prowadzi przez węzły śródpiersiowc tylne oraz przez węzły położone w więżadle płucnym i pod przeponą. Węzły więzadła płucnego są to węzły drobne, które wraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespolenia między gałęziami oskrzelowymi a płucnymi

  Przed podziałem uałązek t. płucnej na sieć naczyń włosowatych ściany pęcherzyka (proksymalnie od nich) występują liczne zespolenia z gałązkami oskrzelowymi; odbywa się więc mieszanie krwi tętniczej z krwią żylną, która jednak przez wymianę gazową wkrótce zostanie utleniona. Zespolenia te...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły oskrzelowe

  Żyły oskrzelowe (w. brondiiales). Z sieci włosowatych utworzonych z gałązek oskrzelowych tętniczych zbierają się delikatne żyły oskrzelowe zawierające krew yvlną. Żyły położone w bliskości wnęki łączą się w kilka pni żylnych, które z prawej strony uchodzą do żyły nieparzystej (tylne)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie oskrzelowe

  Gałęzie oskrzelowe (rami brondiiales )x. Podobnie jak tętnice płucne również tętnicze gałęzie oskrzelowe towarzyszą oskrzelom wzdłuż całego ich przebiegu. O ile jednak tt. płucne zawierają krew żylną. o tyle gałęzie oskrzelowe krew tętniczą.

  Odróżniamy gałęzie oskrzelowe tylne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujście żył płucnych do układu żył głównych

  W bardzo rzadkich przypadkach mniejsza czy większa ilość krwi płucnej zamiast do lewego przedsionka przez jedną z żył głównych odpływać może do prawego przedsionka. Wywołuje to oczywiście bardzo istotne zaburzenia całego krwiobiegu. Ujście żył płucnych do żył głównych stwierdził Adachi dwa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozgałęzienie żyły płucnej dolnej

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozgałęzienie żyły płucnej górnej

  Spośród dopływów, które wytwarzają ź. płucną górną i które zazwyczaj odprowadzają krew z płata górnego po stronie lewej <»raz z płata górnego i środkowego po stronie prawej, odróżniać można żyły powierzchowne i głębokie: obie te grupy mogą się jednak w znacznym stopniu zastępować; kiedy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły płucne

  Żyły płucne fvv. puhnonales), prawa i lewa, doprowadzają krew «odświeżoną» (utlenioną) do lewego przedsionka serca. W zasadzie do lewego przedsionka z obu stron uchodzą po dwie żyły, ż. płucna górna (v. puluionalis superior) i ż. płucna dolna (v. puhnonalis inferior), które mają jednak bardzo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 934

  praca w formacie txt

Do góry