Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Więzadło płucne

  Więzadło płucne (ligamentum pulmonale). Część dolną tzw. krezki płuca tworzy* jak zaznaczono, więzadło płucne. Powierzchnia śródpiersiową płuca oprócz osłonki uro\viczej obejmującej korzeń płuca, połączona jest ze śródpiersiem również zdwojeniem opłucnej, jakie tworzy więzadło...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krezka płuca

  Krezka płuca (mesopneumonium). Opłucna płucna pokrywa płuco na całej powierzchni z wyjątkiem wnęki. Na poziomie wnęki opłucna ścienna (śródpiersiową) kieruje się bocznie przerzucając się na korzeń płuca, który obejmuje jak gdyby niskim kołnierzem otwartym ku dołowi i przechodzi w opłucną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek przeponowo-śródpiersiowy

  Zachyłek przeponowo-śródpiersiowy (recessus phrenicomediastinalis) znajduje się w przejściu opłucnej przeponowej w opłucną śródpiersiową. Przejście to leży po obu stronach pola śródpiersiowego przepony, na którym spoczywa osierdzie a więc po obu stronach pola nie pokrytego opłucną. Linia przejścia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy tylny

  Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy tylny ' recessus costomediastinalis postertor). Z tyłu opłucna żebrowa z obu stron przykrywa jeszcze powierzchnię boczną kręgosłupa piersiowego jako tzw. opłucna kręgowa {pleura vertebralis) i do przodu przechodzi dalej w opłucną śródpiersiową. Miejsce przejścia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni

  Zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni (recessus costomediastinalis anterior). Opłucna żebrowa w swej przedniej części wyściełającej chrząstki żebrowe i powierzchnię tylną mostka pod ostrym kątem przerzuca się ku tyłowi i przechodzi w opłucną śródpiersiową; przejście to za pośrednictwem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek żebrowo-przeponowy

  Zachyłek żebrowo-przeponowy (recessus costodiaphraomaticus) leży w przejściu opłucnej żebrowej w opłucną przeponową. Przerzucając sie z wewnętrznej powierzchni żeber na przeponę tworzy on sierpów atą szczelinę skierowaną kti dołowi począwszy ocł nasady wyrostka mieczykowatego mostka do 12...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /3 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłki opłucnowe

  Miejsce przejścia opłucnej ściennej znajduje się nic tylko przy wnęce i więzadlc płucnym, gdzie opłucna ścienna przechodzi w opłucną płucną, ale również między poszczególnymi częściami opłucnej ściennej. Miejsce, w którym jedna część opłucnej ściennej przechodzi w drugą nosi nazwę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osklepek opłucnej

  Osklepek opłucnej (cupula pleurae). Górna część ściennego worka opłucnej, który obustronnie wystaje nad otworem górnym klatki piersiowej i wnika w obręb szyi, nosi nazwę os klepka lub sklepienia opłucnej. W nim leży szczyt płuca wytwarzając jak gdyby odlew osklepka i wypełniając go całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna przeponowa

  Opłucna przeponowa (pleura diaphragmatica s. phrenica) pokrywa obustronnie kopuły przepony i ich zbocza (areae pleurales) sięgając na obwodzie prawie do przyczepu początkowego przepony, przyśrodkowo zaś do śródpiersia : część pośrodkowa przepony (area mediastinalis), która dźwiga śródpiersie nie jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłucna żebrowa

  Opłucna żebrowa (pleura costalis) przylega obustronnie do powierzchni wewnętrznej ścian klatki piersiowej za pośrednietwem tkanki podopłucnowej czyli tzw powięzi w e w n ą t r z p i e r s i o w ej (fascia endothóracica).

  Siedząc opłucną żebrową od przodu do tyłu stwierdzamy, że pokrywa ona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt

Do góry