Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Położenie nerki

  Nerki są to największe narządy przestrzeni zaotrze wej. Wraz z nadnerczami, które przylegają do górnych końców nerek, one położone na tylnej ścianie brzucha w tkance łącznej górnej części przel strzeni zaotrzewnowej. Nerki leżą po obu stronach kręgosłupa na poziomie dwóch dolnych kręgów piersiowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatowatość nerki

  U płodu ludzkiego i u małego dziecka powierzchnia nerki nie jest gładka tak jak u dorosłego, lecz warstwa zewnętrzna miąższu nerkowego kora nerki, jest wypuklona w miejscach, którym w głębi miąższu — w rdzeniu nerki odpowiadają wypukłe podstawy piramid nerkowych; te wypuklenia powierzchni zaznaczają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwa i konsystencja nerki

  Barwa nerki wskutek dużej zawartości krwi (30% ilości krwi jednego skurczu komór serca przepływa przez obie nerki) jest na powierzchni czerwonawobrązowa. Miąższ jest zbity, tak że można nerkę wymacać poprzez ścianę brzucha; po wyjęciu ze zwłok zachowuje ona swój kształt. Nerka jest bardziej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary i waga nerki

  Wymiar podłużny nerki wynosi przeciętnie 10—12 cm, wymiar poprzeczny 5—6; grubość 3—4 cm. Waga nerki wynosi 120—200 g; nerka lewa jest przeważnie nieco dłuższa, grubsza i cięższa niż prawa. Różnica płciowa zaznaczać się może już w życiu płodowym.

  Ciężar właściwy nerki wynosi około 1...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kszatł nerki

  Nerka (ren; nefros) ma charakterystyczny kształt przypominający ziarno fasoli. Na nerce odróżniamy dwie powierzchnie, przednią i tylną (facies anterior et posterior), brzeg boczny (margo lateralis) — wypukły i brzeg przyśrodkowy (margo medialis) — wklęsły w swej części środkowej oraz dwa zaokrąglone...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ PĘCHERZA MOCZOWEGO I CEWKI MOCZOWEJ

  Końcowy odcinek jelita tworzy tzw. stek (cloaca) zamknięty po stronie brzusznej błoną stekową. Podaliśmy następnie , że w stek wrasta później od góry czołowa rzegroda moczowo-odbytnicza i dzieli go na część moczowo-płciową leżącą po stronie brzusznej i na odbytnicę położoną po stronie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie się tkanki nerkotwórczej, powstawanie nefronów nerki 1 rozwój stosunków ostatecznych

  W czasie, gdy pączek moczowodowy wrasta w tkankę nerkotwórrzą. wydłuża się w uszypułowaną banieczkę, która wraz z pokrywającą ją tkanką nerkotwórrzą przesuwa się ku górze w okolicę lędźwiową. Ze skupień tkanki nerkotwórczej rozwijają się następnie nefrony nerki. Zawiązek nefronu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /3 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ NERKI WŁAŚCIWEJ

  Nerka właściwa ren s. mtanephros) w przeciwieństwie do obu poprzednich generacji utraciła już wszelkie nawiązania do budowy metamerycznej. Rozpoczyna ona swój rozwój nieco później niż pranercze. w 2 miesiącu życia zarodka i powstaje z dwu różnych źródeł: 1) z końcowego odcinka tkanki nerkotwórczej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ PRANERCZA

  Pranercze (mesonephros) zawiązuje się nieco później niż przednercze. Ten filo-i  togenetycznie drugi z kolei narząd moczowy rozwija się kaudalnie od pierwszego, częściowo z nefrotomów, częściowo z dalej do tyłu położonego pasma nie podzielonej na nefrotomy tkanki nerkotwórczej , sięgającego do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ PRZEDNERCZA

  Przednercze (pronephros) u człowieka jest typowym narządem szczątkowym i prawdopodobnie nie u każdego nawet osobnika zawiązuje się. W przypadkach, gdy to ma miejsce (w 4 tygodniu życia zarodka) z niektórych nefrotomów głowowych i szyjnych (ryc. 92) kształtują się pęcherzyki nabłonkowe wkrótce...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt

Do góry