Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  ZSTĘPOWANIE JAJNIKA

  Również jajnik, podobnie jak jądro, zmienia położenie w ciągu swego rozwoju zstępując ku dołowi. Zstępowanie jajnika (descensus 01 arii) jest jednak znacznie krótsze niż jądra, gdyż jajnik ze swego pierwotnego położenia w okolicy piersiowo-lędźwiowej przesuwa się tylko do miednicy małej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ JAJNIKA

  Jajnik (ouarium)> podobnie jak jądro, powstaje z gonady niezróżnicowanej. Jego różnicowanie rozpoczyna się w 2 miesiącu życia zarodka. Do 5 miesiąca polega ono głównie na znacznym rozroście sznurów płciowych gonady na grubość . Tylko w pobliżu wnęki jajnika sznury te są cieńsze, łączą się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /3 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROGA JAJA

  Jaja (oua), które obustronnie powstają w gruczole płciowym, w jajniku (ovariwn), przez jamę otrzewnej kierują się do jajowodu (tuba uterina). Wprawdzie odległość z jajnika do ujścia brzusznego jajowodu jest bardzo nieznaczna, a poza tym ta krótka droga jest zabezpieczona specjalnymi urządzeniami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄDY PŁCIOWE KOBIECE

  U kobiety wspólny, płciowo niezróżnicowany zawiązek części płciowych zewnętrznych przekształca się w znacznie mniejszym stopniu niż u mężczyzny; odwrotnie niż ma to miejsce w stosunku do wewnętrznych narządów płciowych. Narządowi wysoce zróżnicowanemu jakim jest męskie prącie odpo-wiadają u...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł krokowy czyli stercz

  Gruczoł krokowy czyli stercz (prostata) położony ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego a do przodu od bańki odbytnicy ma kształt krótkiego, spłaszczonego stożka, podstawa którego skierowana ku górze łączy się z dnem pęcherza moczowego, wierzchołek zaś skierowany ku dołowi spoczywa na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cewka moczowa męska

  Cewka moczowa męska (urethra masadina) długości 15—20 cm przebiega kształcie litery S wytwarzając krzywiznę podłonową (curuatura subpubica) i krzywiznę przedlonową (curvatura prepubica), która zanika przy podnoszeniu prącia ku górze. \V stosunku do otaczających ją tworów odróżniamy część sterczową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa przewodu gruczołu opuszkowo-cewkowego

  Gruczoły opuszkowo-cewkowe są to rozgałęzione gruczoły śluzowe cewkowo-pęchcrzykowe. Pęcherzyki wydzielnicze gruczołów łączą się w zraziki objęte tkanką łączną włóknistą zawierającą oprócz włókien klejodajnych i nielicznych sprężystych również włókna mięśniowe poprzecznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód gruczołu opuszkowo-cewkowego

  Główny przewód wyprowadzający gruczołu, prawy i lewy, grubości co najmniej szpilki i długości około 3—4 cm przebija powięź dolną przepony moczowo-płciowej i biegnie w kącie między opuszką prącia a ccwką  przewód ten przechodzi dalej skośnie przez opuszkę, stopniowo zbliża się do przewodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły opuszkowo-cewkowe

  Gruczoły opuszkowo-cewkowe, o ile są dobrze odgra-niezone, tworzą dwa okrągławe, zbite ciała wielkości ziarna grochu (5—8 mm średnicy) o zabarwieniu żóltawobrązowawym. Powierzchnia ich jest guzkowata, uwypuklona przez pęcherzyki wchodzące w skład gruczołów.

  Gruczoły te leżą blisko linii...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły opuszkowo-cewkowe

  Gruczoły opuszkowo-cewkowe (glandulae bulbo-urethrales) mężczyzny są to twory parzyste, odpowiadające gruczołom przedsionkowym większym u kobiety, które tak samo jak one powstają z zatoki moczowo-płciowej; są one pochodzenia entodermalnego. Przewody wyprowadzające gruczołów uchodzą do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /jessica Dodano /12.01.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt

Do góry