Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Powięź powierzchowna krocza

  Powięź powierzchowna krocza (fascia superjicialis perinei) występuje tylko w przedniej części dna miednicy, w obrębie trójkąta moczowo-płciowego; ku tyłowi, na dół kulszowo-odbytniczy nie przedłuża się. Powięź powierzchowna krocza przyczepia się z tyłu do tylnego brzegu powięzi przepony...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń głęboka krocza

  Przestrzeń głęboka krocza fspatium perinei pro fundum). Przestrzeń objęta obu powięziami przepony moczowo-płciowej, tzw. przestrzeń głęboka krocza, którą u mężczyzny przenika cewka moczowa, u kobiety również i pochwa, wypełniona jest m. poprzecznym głębokim krocza i zwieraczem cewki moczowej;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź dolna przepony miednicznej

  Powięź dolna przepony miednicznej (fascia diaphragmatis pelvis inferior) jest to cienka blaszka powlekająca dolną powierzchnię dźwigacza odbytu. Rozpoczynając się u góry na luku ścięgnistym dźwigacza odbytu, podobnie jak powięź górna, graniczy tu ona z powięzią zasłonową. Powięź dolna stanpwi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź miedniczna trzewna

  Powięź miedniczna trzewna (fascia peluis uisceralis) rozpoczyna się pasmem ścięgnistym, tzw. łukiem ścięgnistym powięzi miednicznej [arcus tendineus fasciae peluis), położonym w górnej powięzi przepony miednicznej. Łuk ten po obu stronach biegnie z dolnego odcinka spojenia łonowego nieco poniżej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź miedniczna ścienna

  Powięź miedniczna ścienna (fascia peluis parietalis) powleka ścianę miednicy małej. Pokrywa tu ona powierzchnię wewnętrzną kości oraz położone tu mięśnie, gruszkowaty i zasłaniacz wewnętrzny. Z przodu rozpoczyna się na kości łonowej, bocznie na powięzi zasłaniacza wewnętrznego, z tyłu na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał sromowy

  Kanał sromowy (canalis pudendalis l) zawiera naczynia sromowe wewnętrzne i. sromowy, które wstępują doń przez otwór kulszowy mniejszy. Kanał ten biegnie w ścianie bocznej dołu kulszowo-odbytniczego wzdłuż gałęzi kości kulszowejr kieruje się do przodu i kończy pod tylnym brzegiem przepony...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź zasłonowa

  Powięź zasłonowa (fascia obturatoria) jest to mocna blaszka włóknista,, która pokrywa powierzchnię przyśrodkową zasłaniacza wewnętrznego; na jego brzegach wszędzie przyczepia się do okostnej kości. Silniejsze pasmo-powięzi zasłonowej wytwarza znany nam już luk ścięgnisty dźwigacza odbytu (arcus...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź miedniczna

  Powięź miedniczna (fascia peluis). Na poziomie kresy granicznej powięź poprzeczna (fascia transrersalis) przcdnio-boczncj ściany brzucha przechodzi na miednicę małą i tu ma nazwę powięzi miednicznej. Odróżniamy w niej kilka części: 1) powięź micdniczną trzewną (fascia pelris visceralis) i 2)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół kulszowo-odbytniczy

  Dół kulszowo-odbytniczy  (fossa ischiorectalis), prawy i lewy, w przekroju czołowym ma kształt trójkąta wierzchołkiem skierowanego ku górze, podstawą ku dołowi . Dół ten leży między ścianą boczną jamy miednicy (powięzią zasłonową) a przeponą miedriiczną jej powięzią dolną): ku górze sięga...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIAŁ KANAŁU MIEDNICY

  Obie płyty mięśniowe, zwłaszcza dźwigacz odbytu dzielą całą przestrzeń miednicy małej czyli jamę miednicy (cainim peluis) albo raczej kanał miednicy  na część nad przeponową i pod-przeponową.

  Obie przepony tworzą więc przegrodę między tymi częściami , a równocześnie tworzą dno części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 464

  praca w formacie txt

Do góry