Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  TKANKA ŁĄCZNA MIEDNICY MALEJ

  Narządy położone w miednicy małej, pęcherz moczowy, odbytnica i u kobiety macica podlegają szczególnie silnym zmianom kształtu i wielkości. Obfita tkanka łączna umożliwia te zmiany położenia; dzięki niej np. nie zachodzi obawa, żeby naczynia i nerwy, które ze sztywnej ściany miednicy dochodzą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsca zmniejszonej oporności

  Podobnie jak ściana brzucha również ściana jamy miednicy ma miejsca zmniejszonej oporności (loci minoris resisttntiae) ; w ich obrębie zamknięcie ściany w warunkach nieprawidłowych może być niewystarczające. W pierwszym rzędzie należy tu wymienić rozwór odbytowy i moczowo-płciowy, przez które...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwór dla żyły grzbietowej prącia

  Otwór dla żyły grzbietowej prącia (lub łechtaczki). W najbliższym sąsiedztwie przepony moczowo-płciowej, bezpośrednio pod spojeniem łonowym przebiega żyła grzbietowa prącia (lub łechtaczki). Przechodzi ona przez otwór leżący między więzadłem łonowym łukowatym a więzadłem poprzecznym krocza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwory krzyżowe miedniczne

  Otwory krzyżowe miedniczne (foramina sacralia pelvina). W tylnej ścianie jamy miednicy leżą 4 otwory krzyżowe miedniczne i otwór krzyżowo-guziczny , które również służą do przejścia naczyń i nerwów. Otwory te są pokryte cienką powięzią krzyżową; przechodzące przez nie gałęzie przednie nerwów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanał zasłonowy

  Kanał zasłonowy (canalis obturatorius). W ścianie bocznej jamy miednicy poniżej kresy granicznej leży kanał zasłonowy. Stanowi on odcinek otworu zasłonionego nie zamknięty błoną zasłonową, ani zasłaniaczami i ich powięziami. W kanale zasłonowym biegną naczynia zasłonowe oraz nerw zasłonowy;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwór kulszowy mniejszy

  Otwór kulszowy mniejszy (foramen ischiadicum minus) ograniczony jest obu wielkimi więzadłami miednicy, więzadłem krzyżowo-kolcowym i krzyżowo-guzowym oraz wcięciem kulszowym mniejszym. Przez otwór ten wychodzi z miednicy zasłaniacz wewnętrzny, zaś z okolicy pośladkowej obejmując kolec kulszowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwór kulszowy większy

  Otwór kulszowy większy (foramen ischiadicum majus) ograniczony, jak wiemy , od góry wcięciem kulszowym większym, od dołu więzadłem krzyżowo-kolcowym służy do przejścia m. gruszkowa tego (m. piriformis), który go dzieli na dwie części, górną i dolną, na otwór nadgruszkowaty i podgruszkowaty (foramen...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środek ścięgnisty krocza

  Środek ścięgnisty krocza (centrum tendineum perinei). W płaszczyznie pośrodkowej między zwieracz zewnętrzny odbytu a tylny brzeg przepony moczowo-płciowej oraz opuszkę prącia (lub opuszkę przedsionka) wciska się gruba warstwa włóknista w postaci masywnego klina; ma ona nazwę środka ścięgnistcgo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź podskórna

  Powięź podskórna (fascia subcutanea) z zewnątrz, od dołu obejmuje powięź powierzchowną krocza, z którą jest luźno i przesuwalnie złączona. W swej warstwie powierzchownej, zwłaszcza u mężczyzny zawiera ona liczne wiązki komórek gładkich przebiegających głównie w kierunku podłużnym; należą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń powierzchowna krocza

  Przestrzeń powierzchowna krocza (spatium perinei superfieiale). Powięź powierzchowna krocza od dołu ogranicza przestrzeń zamkniętą z tyłu i bocznie, otwartą zaś do przodu. Jest to przestrzeń powierzchowna krocza położona obustronnie między opuszką prącia (lub opuszką przedsionka) a odnogą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /mollye Dodano /13.01.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt

Do góry