Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Wyczuwalność tarczycy

  Wymacywanie gruczołu nie daje na ogół lepszych wyników niż oglądanie. Najlepiej daje się ono dokonać, kiedy głowa przechylona jest ku tyłowi; ale wtedy tylko gruczoł jest wyczuwalny, jeżeli jest on choćby nieznacznie powiększony; gruczoł normalnej wielkości lub niedorozwinięty nie jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oglądanie gruczołu tarczowego

  Pomimo dużego obwodu w normalnych warunkach tarczyca nieznacznie tylko przyczynia się do zaokrąglenia szyi. Dopiero usunięcie jej czy wrodzony brak powoduje zniekształcenie zarysu powierzchni. Wydaje się wtedy, że między obu przednimi brzegami mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych dół szyjny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie gruczołu tarczowego

  Gruczoł tarczowy zajmuje część przednią szyi, mniej więcej w jej dolnej połowie.

  Jest on położony do przodu i bocznie od przewodu pokarmowego i oddechowego, między obu tętnicami szyjnymi wspólnymi, ku tyłowi od mięśni podgnykowych i blaszki przedtchawiczej powięzi szyjnej, która go...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł tarczowy

  Gruczoł tarczowy (glandula thyreoidea) albo tarczyca jest to duży nieparzysty gruczoł o wydzielaniu wewnętrznym, bardzo zmienny i często asymetryczny. Położony do przodu od przewodu krtaniowo-tchawiczego, ściślc do niego przylega i w przekroju poprzecznym obejmuje go podkowiasto. Czynność gruczołu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grasica

  Grasica (thymus). powstaje z 3 i przypuszczalnie również z 4 kieszonki skrzelowej i po okresie pokwitania ulega zmianie wstecznej, przy czym miąższ grasicy zostaje zastąpiony przez tkankę tłuszczową (grasicze ciało tłuszczowe). Grasica położona jest w dolnym odcinku szyi i w górnej części jamy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy grasicy

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne grasicy

  Naczynia limfatyczne grasicy dochodzą więc do trzech grup węzłów regionalnych: 1) nadgrasiczych, 2) przcdgrasiczych lub zamóstkowych i 3) zagrasiczych lub przed-osierdziowych. Z tych trzech grup pierwsza stanowi część dolnych węzłów szyjnych głębokich, dwie pozostałe zaliczyć należy do węzłów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły grasicy

  Na powierzchni zewnętrznej grasicy żyły są bardzo liczne. Drobne żyły uchodzą głównie do żył piersiowych wewnętrznych i tarczowej dolnej lub najniższej. Żyły większe występują z powierzchni tylnej trzonu grasicy i uchodzą do żył ramienno-głowowych, zwłaszcza lewej, oraz do żyły...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice grasicy

  Główne źródło krwi tętniczej grasicy pochodzi z tętnicy podobojczykowej. Stale zaopatrują grasicę: gałęzie gra sicze pochodzące z t. piersiowej wewnętrznej, a poza tym mniej więcej w połowie przypadków również gałązki tętnicy tarczowej dolnej. Po wejściu do tkanki gruczołu tętnice biegną w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność grasicy

  Czynność grasicy dokładnie nie została dotychczas wyjaśniona poza tym, że jest to narząd dostarczający ustrojowi limfocytów. W związku z tym nasuwa się przypuszczenie, że grasica, jako narząd limfocytotwórczy spełniający szczególnie żywo tę swoją rolę w okresie płodowym i dziecięcym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 453

  praca w formacie txt

Do góry