Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Kłębek szyjny

  Kłębek szyjny (glomus caroticum) jest tworem dość twardym o zabarwieniu brą-zowoczerwonym, wielkości mniej więcej ziarna ryżu. Długość jego wynosi około 7 mm, szerokość 4 mm i grubość 2 mm.

  Kłębek położony jest w miejscu podziału t. szyjnej wspólnej. Dolna połowa kłębka styka się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /2 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciało przyaortowe

  Ciało przyaortowe (corpus paraaorticum). dawniej zwane narządem Zuckerkandla, jest parzystym tworem chromochłonnym układającym się po prawej i lewej stronie aorty brzusznej.

  Pod względem topograficznym ciała przyaortowe położone są, jak zaznaczono, po obu stronach aorty brzusznej na wysokości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /2 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciała przyzwojowe

  Z jednolitego zawiązku układu nerwowego powstają nie tylko składniki nerwowe i glcjowe, lccz również komórki, które mają zadanie wewnątrz-wydzielnicze. Skupienia tego rodzaju komórek nazywamy ciałami przy-z woj owymi.

  Ciała p r z y z w oj owe (paraganglia) są to więc narząd y poboczne układu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły nadnerczowe

  Gruczoły nadnerczowe (glandulae suprarenales) są to parzyste narządy o wydzielaniu wewnętrznym. Położone na górnych końcach nerek są one od nich oddzielone warstwą tkanki tłuszczowej i wraz z nerkami objęte wspólną torebką tłuszczową. Są to twory spłaszczone w kierunku przednio-tylnym; nadnercze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy nadnerczy

  Rdzeń nadnerczy jest jednym z najsilniej unerwionych narządów ustroju, natomiast unerwienie kory jest stosunkowo słabe. Nerwy wytwarzające splot nadner-czowy, składający się z 20—30 gałązek wnikających do gruczołu, mają dwa rodzaje włókien. Jedne pochodzą z nerwu błędnego i przeponowego, drugie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne nadnerczy

  Naczynia chłonne tworzą obfite sploty zarówno w torebce narządu, jak i przypuszczalnie w miąższu. Sieci naczyń włosowatych limfatycznych otaczają pasma komórkowe i oplatają poszczególne komórki. Z naczyń włosowatych wytwarzające się gałązki prowadzą czy do naczyń chłonnych torebki, czy do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły nadnerczy

  Włosowate naczynia zatokowe rdzenia przechodzą w żyły rdzenia wpierw '/mięśniowe, następnie w żyły wyposażone w swych ścianach w silne i wyniosłe, podłużne wałeczki mięśniowe , nieregularnie rozmieszczone na przekroju poprzecznym. Żyły są równocześnie drogami odprowadzającymi wydzielinę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice nadnerczy

  Zaopatrzenie tętnicze nadnerczy, jak wszystkich gruczołów o wewnętrznym wydzielaniu, jest bardzo obfite. Nadnercze jest jednym z najsilniej ukrwionych narządów ustroju i pod tym względem ustępuje bodaj tylko unaczynieniu gruczołu tarczowego. Krew tętnicza nadnerczy pochodzi z trzech źródeł: 1) z t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ NADNERCZY

  Czynność kory nadnerczy jest niezbędna dla utrzymania w ustroju prawidłowej przemiany materii; wyłączenie tej czynności przy zaniku kory (cisawica, czyli choroba Addisona) prowadzi do śmierci, o ile hormony kory nie będą zastąpione odpo-wiednim leczeniem hormonalnym. Hormony kory należą do tzw...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa rdzenia nadnercza

  Rdzeń (medulla) zajmuje centralne położenie w nadnerczu. Jest  zbudowany z brył i beleczek nabłonkowych łączącycli się w sieć, w oczkach której biegną zatokowe naczynia włosowate i żylne. Komórki beleczek rdzenia mają przeważnie kształt wałcczkowaty i obu swymi końcami przylegają do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /calliee Dodano /17.01.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt

Do góry