Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica przednia mózgu

  T. przednia mózgu (a. cerebri anterior). Tętnica ta odchodzi prawie pod prostym kątem z przedniego obwodu t. szyjnej wewnętrznej, będąc jej przednią gałęzią końcową. Przebiega ona nad n. wzrokowym w kierunku przyśrodkowym, wysyłając gałązki do zwojów półkul mózgowych przez istotę dziurkowaną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica łącząca tylna

  Jest to cienkie i krótkie naczynie (długości około 12—15 mm), które z okolicy wyrostka pochyłego przedniego przy brzegu bocznym siodła tureckiego kieiuje się ku tyłowi. Biegnie ono nad zatoką jamistą i pod pasmem wzrokowym bocznie od guza popielatego i ciałek sutkowatych. W pobliżu górnego brzegu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica naczyniówkowa

  T. naczyniówkowa (a. chorioidea). Jest to długie, cienkie naczynie, które doprowadza krew do splotu naczyniówkowego komory bocznej. Tak jak poprzednie odchodzi ono z tylnego obwodu t. szyjnej wewnętrznej, biegnie wzdłuż pasma wzrokowego dokoła konarów mózgu i u wierzchołka rogu dolnego komory bocznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica sitowa przednia

  T. sitowa przednia (a. ethmoidalis anteńor). Zwykle jest naczyniem silniejszym od poprzedniego. Przez otwór sitowy przedni wstępuje ona do dołu przedniego jamy czaszki. Układa się tutaj między kością a oponą twardą na blaszce sitowej, kierując się do przodu i przez nią dostaje się pod sklepienie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice powiekowe przyśrodkowe, górna i dolna

  Tt. powiekowe przyśrodkowe, górna i dolna (aa. ftalpebrales mediales, superior et inferior). Rozpoczynają się one często jednym wspólnym pniem na krótko przed podziałem t. ocznej na obie jej gałęzie końcowe. Biegną one nad, względnie pod wię-zadlem powiekowym przyśrodkowym do powiek, gdzie łączą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nadbloczkowa

  T. nadbloczkowa (a. supratrochlearis ). Tętnica ta zwana jest nieraz t. czołową przyśrodkową w odróżnieniu od biegnącej bardziej bocznie t. nadoczodołowej, czyli czołowej bocznej. Jest ona końcową gałęzią wstępującą t. ocznej, która przez wcięcie lub otwór czołowy przechodzi na czoło i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nadoczodołowa

   T. nadoczodołowa (a. supraorbitcdis). Tętnica ta zwana jest również t. czołową boczną w odróżnieniu od t. nad bloczkowej, czyli czołowej przyśrodkowej. Odchodzi ona od łuku, który t. oczna zatacza nad n. wzrokowym lub nieco dalej, biegnie następnie ściśle pod sklepieniem oczodołu nad dźwigaczem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie jarzmowe

  Gałęzie jarzmowe (rr. zygomatici), które przez szczelinę oczodołową dolną przenikają do dołu podskroniowego (zespolenie z gałęziami t. szczękowej), przez otwór jarzmowo-oczodołowy do dołu skroniowego (zespolenie z t. skroniową głęboką przednią) oraz przez otwór jarzmowo-twarzowy na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice rzęskowe tylne długie i krótkie

  Tt. rzęskowe tylne długie i krótkie (aa. ciliares posteriores longae et brcvts). Początek ich jest zmienny, gdyż często nie odchodzą bezpośrednio z t. ocznej, lecz z naczyń sąsiednich. Przeważnie rozpoczynają się one jednym małym naczyniem przy-środkowym i jednym bocznym, które następnie pod...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEtnice rzęskowe przednie

  Tt. rzęskowe przednie (aa. ciliares anteriores) przebiegają w ścięgnach mięśni prostych do przodu. Przeważnie w liczbie 5—6 na powierzchni zewnętrznej twardówki wysyłają one: a) do przodu tt. spojówkowe przednie (aa. conjunctiuales anteriores) do spojówki gaiki, które zespalają się z tt. spojówkowymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt

Do góry