Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Gałęzie międzyżebrowe przednie

  Gałęzie międzyżebrowe przednie (rami iatercostales anłeriores). Biegną one w 6 górnych przestrzeniach międzyżebrowych, w każdej z nich po dwie wzdłuż górnego i dolnego jej brzegu. Rozpoczynają się one pojedynczo lub po dwie z jednego wspólnego pieńka i kierują się bocznie; zaopatrują one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica mięśniowo-przeponowa

  T. mięśniowo-przepon owa (a. musculophrenica). Naczynie to jest boczną gałęzią końcową t. piersiowej wewnętrznej i rozpoczyna się w (5 przestrzeni międzyżebrowej; biegnie ona ku tyłowi od chrząstek 7—10 (lub 11) żebra w kierunku bocznym oraz ku tyłowi bezpośrednio na przyczepach początkowych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica osierdziowo-przeponowa

  T. os ie rd z i owo- przeponowa (a. pericardiacophrenica). Jest to długa, cienka gałąź odchodząca w górnej części klatki piersiowej; towarzyszy ona n. przeponowemu, z którym biegnie ku dołowi aż do przepony do przodu od korzenia płuc na powierzchni bocznej osierdzia. Na przeponie zespala sie z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie mostkowe

  Kierują się one przyśrodkowo na tylną powierzchnię mostka, gdzie wspólnie z drugostronnymi wytwarzają sieć tętniczą tylną mostka. Zaopatrują one okostną, błonę mostkową tylną i przylegające części miękkie. Początek ich jest często wspólny z następnymi gałęziami.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica sutkowa wewnętrzna

  Górna z nich biegnie między obu głowami m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego lub też między obojczykiem a i żebrem, następne przez sześć górnych przestrzeni międzyżebrowych. Tutaj wysyłają one gałęzie przyśrodkowo do okostnej i błony mostkowej przedniej, wytwarzając sieć tętniczą przednią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piersiowa wewnętrzna

  Mniej więcej tej samej grubości co t. kręgowa odchodzi ona z dolnego obwodu części wstępującej t. podobojczykowej, tak jak tamta prawie pod prostym kątem. Początek jej leży w pobliżu brzegu przyśrodkowego m. pochyłego przedniego, mniej więcej w tej samej odległości od niego co t. kręgowej. Nad...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica błędnika

  Jest to naczynie parzyste, cienkie, odchodzące bardzo zmiennie, albo mniej więcej ze środka długości t. podstawnej, albo z t. dolnej przedniej móżdżku, albo nawet (według Adachiego) od dolnej tylnej. Biegnie ona bocznic i razem z nerwem statyczno-słuchowym wstępuje do przewodu słuchowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica górna móżdżku

  Jest to również tętnica parzysta odchodząca w pobliżu końca t. podstawnej. Kieruje się ona bocznic i biegnie na górnym brzegu mostu bezpośrednio ku tyłowi od 11. o ko ruchowego, który ją dzieli od t. tylnej mózgu. Owija się ona dokoła konarów w pobliżu n. bloczkowego i skręcając ku tyłowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica tylna mózgu

  T. tylna mózgu (a. cerebri posterior). Obustronne naczynia, jako gałęzie końcowe t. podstawnej, rozchodzą się pod tępym kątem i biegnądo przodu od poprzedniej oddzielone od niej tylko nerwem okorucho-wym, a dalej bocznie nerwem bloczkowym i namiotem móżdżku. Tętnica biegnie dokoła konaru mózgu i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica dolna przednia móżdżku

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt

Do góry