Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  TĘTNICE PRZEDRAMIENIA

  Rozdwojenie t. ramiennej leży zazwyczaj w dole łokciowym nieco poniżej szczeliny stawu łokciowego, mniej więcej na poziomie szyjki kości promieniowej. Obie gałęzie, które powstają z tego podziału, t. promieniowa (a. radialis) i t. łokciowa (a. ulnaris), zstępują jedna i druga po stronie przedniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica ramienna

  T. ramienna (a. brachialis) jest przedłużeniem t. pachowej. Rozpoczyna się ona na brzegu dolnym m. piersiowego większego i kończy w dole łokciowym pod rozcięgnem m. dwugłowego, gdzie się dzieli na swe główne gałęzie końcowe, t. promieniową i t. łokciową. Tętnica leży w bruździe przyśrodkowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysoki podział tętnicy ramiennej

  Wyżej opisane odmiany robią wrażenie przedwczesnego podziału t. ramiennej na tętnice przedramienia. Mówimy o «wysokim podzialc» t. ramiennej.

  Jeżeli t. ramienna powierzchowna jest zachowana, to należy mieć ją na uwadze przy podwiązywaniu t. ramiennej. Natrafiamy wówczas wpierw na tętnicę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespolenia tętnicy głębokiej ramienia

  Poniżej odejścia t. głębokiej ramienia t. ramienna może być podwiązana bez niebezpieczeństwa utracenia kończyny. T. głęboka ramienia z obu swymi gałęziami końcowymi, t. poboczną promieniową i środkową oraz obie tt. poboczne łokciowe, górna i dolna, wszystkie one biorą udział w wytwarzaniu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany pnia tętnicy ramiennej

  Z segmentalnych tętnic wstępujących w zawiązek kończyny górnej zachowuje się tylko 6 tętnica szyjna jako pierwotna t. podobojczykową. Ona wytwarza na ramieniu pierwotną t. ramienną, jak również na przedramieniu jej przedłużenie, późniejszą t. międzykostną przednią. Pierwotna t. ramienna leży...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /2 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica poboczna łokciowa górna

  T. poboczna łokciowa górna fa. collateralis ulnaris superior). Tętnica ta odchodzi nieznacznie poniżej poprzedniej, przebiega razem z n. łokciowym na przyśrodkowej powierzchni głowy przyśrodkowej m. trójgłowego (ku tyłowi od przegrody międzymięśniowej przyśrodkowej), kierując się ku dołowi. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica poboczna łokciowa dolna

  Tętnica ta odchodzi z dolnego odcinka t. ramiennej nieco powyżej zgięcia łokciowego i przebiega na powierzchni przedniej m. ramiennego, dzieląc się wkrótce na kilka gałęzi. Jedna z nich — gałąź przednia — zespala się na nim z gałęzią przednią t. wstecznej łokciowej. Inna, gałąź tylna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany gałęzi tętnicy ramiennej

  W znacznej większości przypadków (75%) t. poboczna promieniowa i środkowa uchodzą wspólnym pniem z t. głębokiej ramienia. W mniejszości (25%) wspólny pień nie występuje, o czym wspominaliśmy wyżej, i w tych przypadkach obie tętnice odchodzą samodzielnie lub też wspólnie z t. tylną okalającą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład gałęzi t. ramiennej

  Oprócz gałęzi mięśniowych t. ramieiina oddaje trzy gałęzie, którym towarzyszą po dwie żyły licznie się z sobą zespalające: 1. Najsilniejszą i najwyżej odchodzącą gałęzią jest t. głęboka ramienia (a. profunda hrachii). Towarzysząc n. promieniowemu opuszcza ona komorę zginaczy i wstępuje do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica głęboka ramienia

  1) Gałąź naramienna (ramus delłoideus). Naczynie to odchodzi w pobliżu początku t. głębokiej lub od t. ramiennej, lub też z t. pobocznej łokciowej górnej; przykryta m. kruczo-ramiennym i dwugłowym biegnie ona poprzecznie w kierunku bocznym, krzyżując od przodu kość ramienną. Tętnica dochodzi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /2 024

  praca w formacie txt

Do góry