Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica główna kciuka

  T. główna kciuka (a. princeps pollicis) zwana też t. dłoniową I śródręcza (a. metacarpea palmaris I) odchodzi z t. promieniowej albo w przejściu między obiema głowami m. między kostnego grzbietowego I, albo też zaraz potem. Dzieli się ona przeważnie na trzy tt. dłoniowe właściwe palców (aa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica łokciowa

  T. łokciowa (a. ulnaris) jest gałęzią przyśrodkową rozdwojenia t. ramiennej.

  Rozpoczyna się ona w dole łokciowym do przodu od ścięgna m. dwugłowego, odchodząc pod ostrym kątem od pnia ramienno-promieniowego; stąd kieruje się ona skośnie przyśrodkowo i ku dołowi położona głęboko miedzy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /4 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź dłoniowa powierzchowna

  Gałąź dłoniowa powierzchowna (ramus palmaris super/icialis). Odchodzi ona na poziomie wyrostka rylcowatego kości promieniowej i przebiega ku dołowi albo nuędzy włóknami odwoclziciela krótkiego kciuka, albo powierzchownie na tym mięśniu przykryta tylko cicnką powięzią kłębu palca pierwszego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź grzbietowa nadgarstka

  Gałąź ta odchodzi z odcinka t. promieniowej położonego na grzbiecie ręki; biegnie ona bezpośrednio na kości i więzadłach w kierunku łokciowym i wspólnie z analogiczną gałęzią t. łokciowej  wytwarza sieć grzbietową nadgarstka (rete carpi dorsale).

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa I śródręcza

   T. grzbietowa I śródręcza (a. metacarpea dorsalis) odchodzi tuż przed przejściem t. promieniowej przez m. m iędzy kostny grzbietowy I i wkrótce dzieli się na dwie gałęzie, które jako tt. grzbietowe palców zaopatrują zwrócone do siebie brzegi palca wskazującego (do członka bliższego) i kciuka. Niewielka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź dłoniowa nadgarstka

  Gałąź dłoniowa nadgarstka (ramus carpais palmaris). Jest to cienka gałąź b iegnąca poprzecznie wzdłuż dolnego brzegu m. nawrotnego czworobocznego bezpośrednio na kości w kierunku łokciowym; bierze ona udział w wytwarzaniu sieci dłoniowej nadgarstka (rete carpi palmare).

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica wsteczna promieniowa

  Tętnica ta jest najsilniejszą gałęzią; rozpoczyna się ona w pobliżu początku t. promieniowej i na odwracaczu skręca ku górze wzdłuż n. promieniowego. Rozgałęzia się ona w sąsiednich mięśniach i kończąc się w sieci stawu łokciowego zaopatruje jego torebkę i odpowiednie części skóry.

  T...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEtnica promieniowa

  T. promieniowa (a. radialis) jest boczną gałęzią rozdwojenia t. ramiennej; w jej przedłużeniu kieruje się ona na stronę przednią przedramienia.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNICA PROMIENIOWA położenie

  Tętnica promieniowa przebiega w bruździe promieniowej przedramienia (sulcus radialis anUbrachii) wzdłuż przyśrodkowego brzegu m. ramienno-promieniowego. Leży tu ona między tym mięśniem a m. nawrotnym obłym oraz zginaczem promieniowym nadgarstka. W przebiegu swym oprócz obu żył promieniowych oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /3 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie boczne tętnicy ramiennej

  Gałęzie boczne t. ramiennej zaopatrują mięśnie ramienia oraz staw łokciowy: i. T. głęboka ramienia (a. profunda brachii) towarzysząca n. promieniowemu zaopatruje prostowniki ramienia i kość ramienna (a. rwtricia humeri); jej gałęzie końcowe t. poboczna środkowa (a. collateralis media) i t. poboczna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt

Do góry