Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Węzły chłonne nadmostkowe

  Węzły chłonne nadmostkowe (nodi suprasternales). W tkance przestrzeni nadmostkowej niezbyt regularnie występują 1—2 węzły. Są one przykryte blaszką powierzchowną powięzi szyjnej, blaszka zaś przedtchawicza tej powięzi oddziela je od trzew szyi. Węzły te przyjmują limfę z obszaru drenowania ż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne przedtchawicze

  Węzły chłonne przedtchawicze (nodi lymphatici pretraeheales). Małe węzły leżą do przodu od tchawicy poniżej węziny gruczołu tarczowego. Są one włączone w podłużne drogi limfatyczne, które z gruczołu tarczowego zstępują do przedniej jamy śródpiersia. Odprowadzają one chłonkę z gruczołu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne podgnykowe

  Węzły chłonne podgnykowe (nodi lymphatici. infrahyoidei) leżą przeważnie nieco poniżej trzonu kości gnykowej przykryte mięśniami podgnykowymi, jeżeli nie układają się przy samej płaszczyźnie pośrodkowej. Naczynia doprowadzające wiodą limfę z przedsionka krtani i zachyłka gruszkowa tego oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzeł chłonny przedkrtaniowy

  Węzeł chłonny przedkrtaniowy (nodus lymphaticus prelaryngeus). Niew ielki węzeł występuje stosunkowo stale do przodu od krtani poniżej chrząstki tarczowatej. Przeważnie jest węzłem nieparzystym, położonym w pobliżu linii pośrodkowej na więzadle picrścienno-tarczowym lub na łuku chrząstki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne zagardłowe

  Węzły chłonne zagardłowe (nodi lymphatici retropharyngei) mniej więcej w liczbie 1 do 3 leżą do tyłu od górnej części gardła i do przodu od przedniego łuku kręgu szczytowego lub trzonu kręgu obrotowego, od których oddziela je m. długi głowy. Naczynia doprowadzające wiodą limfę z jamy nosowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia węzłów podżuchwowych między sobą

  Wszystkie węzły chłonne podżuchwowe łańcuchowo są z sobą połączone naczyniami zespoleniowymi. W dłuższych sprawach chorobowych z całą pewnością należy oczekiwać, żc nic tylko najbliższe przynależne węzły są zajęte, lecz również pozostałe człony łańcucha podżuchwowego. Proces...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne podbródkowe

  Węzły chłonne podbródkowe (nodi lymphatici submentales) leżą w okolicy podbródkowej przykryte blaszką powierzchowną powięzi szyjnej oraz m. szerokim szyi. Ich układ i liczba są bardzo zmienne. Przeważnie występują 2 lub 3, ilość ich może dochodzić jednak nawet do 8. Im większa liczba, tym są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne podżuchwowe

  Węzły chłonne podżuchwowe (nodi lymphalici submandibidares) leżą w trójkącie tejże nazwy układają się tu one na torebce gruczołu pod-żuchw owego wzdłuż brzegu żuchwy. Wielkość ich jest bardzo zmienna i znajduje się w odwrotnym stosunku do ich liczby. Zwykle występują w liczbie 3—8 i dzielą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne przyusznicze

  Węzły chłonne przyusznicze (nodi lymphatici parotideij leżą w komorze przy-usznicy do przodu od małżowiny usznej w dwóch warstwach. Węzły powierzchownie układają się na przyoisznicy, głębokie — wewnątrz gruczołu. Przyjmują one limfę z bocznej części powiek i spojówki oka, z nosa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne policzkowe

  Węzły chłonne policzkowe (nodi lymphatici buccales) położone są przyśrodkowo od żuchwy na powięzi m. policzkowego: często jeden lub drugi z nich włączony jest w naczynia doprowadzające węzłów podżuchwowych. Przyjmują one limfę częściowo z twarzy, oczodołu i jamy nosowej, z dołu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt

Do góry