Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  ZESPOLENIA TĘTNICZE WZDŁUŻ CEWY POKARMOWEJ

  Jak wynika z unaczynienia tętniczego cewy pokarmowej, wzdłuż całego jej przebiegu występują obwodowe zespolenia tętnicze łączące cały ten wielki obszar w jeden układ zespoleniowy. Naczynia jelita cienkiego i grubego pochodzące z obu tętnic krezkowych wytwarzają łączący się z sobą szereg...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa wspólna

  T. biodrowa wspólna zaopatruje całą kończynę górną i miednicę. Tętnica ta położona na kręgosłupie lędźwiowym i stawie krzyżowo-biodrowym pod względem topograficznym należy do tułowia, nie zaś do kończyny dolnej. Jednak jest ona głównym naczyniem zaopatrującym nogę i niedrożność jej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład gałęzi t. krezkowej dolnej, ich obszar zaopatrzenia i zespolenia

  Wszystkie te gałęzie zespalają się z sobą, jak również z sąsiednimi tętnicami. T. okrężnicza lewa ku górze łączy się z t. okrężniczą środkową, ku dołowi z górną z tt. okrężnicy csowatej. Dolna t. okrężnicy esowatej zespala się. z t. odbytniczą górną, która znowuż licznie się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice okrężnicy esowatej

  Dwie lub trzy tętnice biegną zaotrzewnowo skośnie ku dołowi w stronę lewą do przodu od m. lędźwiowo-udowego, moczowodu oraz naczyń jądrowych lub jajnikowych. Oddają one gałęzie, które wstępują do krezki okrężnicy esowatej i zaopatrują okrężnicę tejże nazwy. Łukowatymi zespoleniami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica odbytnicza górna

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica okrężnicza lewa

  T. okrężnicza lewa (a. colica sinistra). Biegnie ona w stronę lewą zaotrzewnowo oraz do przodu od m. lędźwiowo-udowego i po krótkim, lecz zmiennej długości przebiegu dzieli się na gałąź wstępującą i zstępującą; pień tętnicy lub też obie jego gałęzie krzyżują lewy moczowód oraz naczynia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krezkowa dolna

  T. krezkowa dolna (a. mesenterica inferior) jest najniższą gałęzią boczną aorty oraz naczyniem znacznie cieńszym niż t. krezkowa górna w związku ze znacznie mniejszym obszarem zaopatrzenia; obejmuje on tylko lewą część okrężnicy oraz większość odbytnicy.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krezkowa dolna położenie

  W odcinku górnym tętnica leży zaotrzewriowo, biegnąc ku dołowi i wr stronę lewą; na poziomie wzgórka, skręcając przyśrodkowo, wstępuje ona w nasadę krezki okrężnicy esowatej; położenie to utraca, kończąc się w przejściu w t. odbytniczą górną.

  Ku tyłowi tętnica przylega wpierw do aorty...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODATKOWE TĘTNICE WĄTROBOWE

  Do częstych odmian tętniczych o znaczeniu praktycznym należą dodatkowe tętnice wątrobowe (aa. hepaticae accessoriae). Tętnice te występują w różnych postaciach, czy to, w zależności od ich rozwoju, równocześnie z t. wątrobową wspólną, czy też częściowo lub nawet całkowicie zastępując...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany t. krezkowej górnej i jej gałęzi

  Czasem t. krezkowa górna odchodzi z pnia trzewnego. Niezbyt rzadko oddaje ona gałęzie przynależne zwykle do pnia trzewnego, jak np. t. żołącłkowo-dwunastniczą. Czasem odchodzi od niej t. wątrobowa dodatkowa. Nigdy nie rozpoczyna się wspólnie z t. krezkową dolną. Znany jest przypadek podwójnej t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt

Do góry