Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  KRĄŻENIE PŁODOWE

  Płód pobiera tlen i substancje odżywcze z krwi matki w łożysku: tam również wydala produkty końcowe swej przemiany materii. Po urodzeniu wszystkie te czynności wykonuje ustrój przy pomocy swych własnych narządów wewnętrznych, a wymiana gazowa dokonuje się w jego płucach. Tym zmianom czynnościowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /5 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły krążenia wątrobowego

  Wątroba, jak wiemy , powstaje z sieci beleczek nabłonkowych wyrastających z entodermy dwunastnicy do przegrody poprzecznej. Przez przegrodę biegną również żyły żółtkowe zdążające z pęcherzyka żółtkowego do zatoki żyincj serca. Żyły te, rozgałęziając się między siecią beleczek. tworzą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły zasadnicze tylne

  Żż. zasadnicze tylne (uu. cardinales posteriores s. postcardlnales). Analogiczne, choć więcej złożone procesy przesuwania się ujść, zanikania części naczyń, tworzenia się między nimi zespoleń oraz powstawania nowych żył obserwujemy podczas różnicowania się części tułowiowej układu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /3 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ PNI ŻYLNYCH

  Z pierwotnej sieci naczyniowej zarodka i jego błon płodowych już w końcu 3 tygodnia zaczynają się wyodrębniać obok tętnic również naczynia żylne odprowadzające krew do zatoki żylnej serca. Wkrótce różnicują się następujące żyły okresu krążenia żółtkowego (t. I, str. 94 i ryc. 30): z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły zasadnicze przednie

  Żż. zasadnicze przednie (w. cardinales anteriores s. precardinales) prowadzą krew z sieci żylnych otaczających mózgowie. Po utworzeniu kończyn przednich żyły te przyjmują żyły podobojczykowc (w. subclaiiae). W końcu 2 miesiąca, po włączeniu zatoki żylnej serca w ścianę przedsionka prawego, żyła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa stopy

  T. grzbietowa stopy ukazuje się na grzbiecie stopy na poziomie linii stawu skokowego górnego, bocznie od ścięgna prostownika długiego palucha; oddając gałęzie boczne zdąża, ona w kierunku pierwszej przestrzeni międzykostnej śródstopia. Tętno naczynia jest dobrze wyczuwalne.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podeszwowa boczna

  T. podeszwowa boczna jest właściwym przedłużeniem t. piszczelowej tylnej; krzyżuje ona m. czworoboczny podeszwy po jego stronie podeszwowej, kierując się bocznie, po czym zawraca przyśrodkowo jako łuk podeszwo wy (arcus plantaris).

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice podeszwowe stopy

  Tt. podeszwowe powstają w przejściu z powierzchni przyśrodkowej kości piętowej na podeszwę w kanale kostki przyśrodkowej między obu blaszkami troczka zginaczy.

  Słabsza t. podeszwowa przyśrodkową oddaje gałąź powierzchowną (ramus superficialis) wzdłuż brzegu przyśrodkowego podeszwy w kierunku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespolenia z tętnicami goleni

  Dokoła stawu skokowego górnego oraz obu kostek istnieje, jak wiemy, pierścień tętniczy utworzony z sieci kostki przyśrodkowej i bocznej oraz sieci piętowej.

  Pierścień ten łączy się zarówno z tętnicami stępu, gałęziami t. grzbietowej stopy, jak i z gałęziami tętnic podeszwowych. Z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice podeszwo we palców

  Tt. podeszwo we palców (aa. digitales plantares) pochodzą z tt. podeszwowych śródstopia odchodzących z łuku podeszwowego i biorą znacznie większy udział w odżywianiu palców niż tt. grzbietowe, które są prawie zawsze słabe. Tt. podeszwowe palców biegną razem z towarzyszącymi im żyłami i nerwami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt

Do góry