Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Stosunek tchawicy i oskrzeli do narządów sąsiednich

  Pod względem gałęzi. Gałęzie są widoczne po otwarciu wnęki płuca i odchy leniu jej brzegów; początek gałęzi leży jeszcze w głębi wnęki i dopiero nieznacznie dalej wchodzi w obręb tkanki płucnej.

  Po stronie prawej po krótkim przebiegu (1,5—2,5 cm) przeważnie nie dochodząc do wnęki oskrzele...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostroga tchawicy

  Ostroga tchaw icy (cańna trachcae). W miejscu rozdwojenia tchawicy (podobnie jak w miejscach podziału oskrzeli) między wejściem do obu oskrzeli, do światła tchawicy wstępuje wklęsła strzałkowa listewka tzw. ostroga tchawicy. Pokrywająca ją błona śluzowa na swojej wolnej powierzchni ma bardzo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oskrzela główne

  Oskrzelami głównymi (bronchi pńncipales), prawym i lewym, nazywamy obie gałęzie tchawicy, które rozpoczynają się w miejscu jej rozdwojenia i kończą u wejścia do odpowiedniego płuca. Gałęzie oskrzeli głównych powstałe przez ich podział wchodzą do płuc i dzielą się na coraz mniejsze oskrzela;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa tchawicy

  Błona śluzowa (tunica mucosa). Warstwę wewnętrzną ściany tchawicy tworzy błona śluzowa, która tkanką podśluzową łączy się z błoną włóknistą.

  Błonę śluzową pokrywa charakterystyczny dla dróg oddechowych wielorzędowy nabłonek migawkowy, którego migawki poruszają się w kierunku krtani i w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /3 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień tchawiczy

  Mięsi eń tchawiczy (m. trachealis). Mięśniówka leży w ścianie tylnej tchawicy; ponieważ ściana ta nie zawiera chrząstek, nosi nazwę ściany błoniastej (paries membranaceus). Mięśniówka zwana mięśniem tch a wieży m (musculus trachealis) ułożona jest do wewnątrz od błony włóknistej;składa się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstki tchawicze

  Chrząstki tchawicze (carłilagines tracheales) są to pierścienie chrząstki szklistej otwarte na stronie tylnej tchawicy; poszczególna chrząstka jest więc kształtu podkowiastego i stanowi około 2 3 lub 3 , obwodu tchawicy. Chrząstki ułożone są poziomo jedna nad drugą przedzielone wąską...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona włóknista tchawicy

  Błona włóknista (tunica fibrosa). Łącznotkankowa błona włóknista zawiera 16—20 jedna nad drugą ułożonych podkowiastych listewek chrzęstnych otwartych na stronie tylnej, tzw. chrząstek tchawiczych. W ścianie tylnej tchawicy pozbawionej chrząstek — ścianie błoniastej do powierz-ch ni wewnętrznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długość tchawicy

  Długość tchawicy, u osobnika w pionowej postaw ie ciała i ze wzrokiem skierowanym poziomo, waha >.ię w granicach 10—12 cm. Długość ta zwiększa się w zależności od ruchów krtani oraz przechylenia głowy do tyłu i powraca następnie do swego właściwego wymiaru wskutek swej sprężystości. Wymiar...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt tchawicy

  W odróżnieniu od przełyku, który na zwłokach przeważnie jest zamknięty i nie ma światła, tchawica jest zawsze cewą otwartą. Ma ona kształt cylindra, ściana tylna którego jest spłaszczona mniej więcej na przestrzeni clo1/, części swego obwodu: nosi ona nazwę ściany błoniastej (paries...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy tchawicy

  Podczas łykania krtań wraz z górną częścią tchawicy unosi się ku górze o 2— 3 cm. Tchawica przesuwa się również bardzo silnie ku górze w ruchach głowy i kręgosłupa szyjnego do tylu: o ruchach tych wspominaliśmy poprzednio. Z powodu sprężystego napięcia tchawicy między obu jej punktami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /bianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 650

  praca w formacie txt

Do góry