Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  ROZWÓJ NARZĄDÓW MOCZOWYCH UWAGI OGÓLNE

  Narządy moczowe : zwierząt kręgowych) mają za zadanie utrzymywanie na stałym poziomic składu chemicznego i fizykochemicznych właściwości wewnętrznego środowiska ustroju przez regulację składu osocza krwi. Zadanie to wykonują nerki przez. Wydzielanie moczu i wydalanie z nim zbędnych oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZĄDY MOCZOWE

  Do narzadów moczowych albo moczowo-twórczych należą: obie nerki, narządy o budowie złożonych gruczołów cewkowych, w których wytwarza się mocz; obie miedniczki oraz kielichy nerkowe położone wewnątrz nerki w tzw. zatoce nerkowej, do których ścieka mocz; moczów ody, prawy i lewy, odprowadzające mocz z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródpiersie u noworodka

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ukształtowanie śródpiersia

  Na zwłokach ułożonych na grzbiecie śródpiersie opada, zwłaszcza śródpiersie tylne spłaszcza się pod wpływem ciężaru serca. Dopiero-w obrazie rentgenowskim na osobie żywej w postawie stojącej widzimy rzeczywiste rozmiary śródpiersia .

  Najwęższe miejsce śródpiersia przypada tuż ku tyłowi od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama śródpiersiowa tylna

  Jama śródpiersiowa tylna (cauum mediastinale posteńus) zawiera aortę zstępującą, żyłę nieparzystą i nieparzystą krótką, przełyk, tchawicę i jej rozdwojenie, oba nerwy błędne wraz z nerwem krtaniowym wstecznym lewym, częściowo nerwy trzewne, większy i mniejszy, oraz przewód piersiowy. Pień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama śródpiersiowa przednia

  Jama śródpiersiowa przednia (cavum mediastinale anterius) zawiera u dołu serce wraz z osierdziem, u góry — grasicę (u dziecka, u dorosłego odpowiadające jej ciało tłuszczowe), wielkie naczynia serca (żyłę główną górną i dolną, aortę wstępującą wraz z łukiem aorty, naczynia płucne) i ich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródpiersie

  Śródpiersie [mediaslinum; quod per medium stat = co ustawione jest pośrodku) stanowi pośrodkowo położoną przestrzeń między obu workami opłucnej oraz między kręgosłupem piersiowym a mostkiem; otworem górnym klatki piersiowej łączy się ona z szyją, od dołu ograniczona jest przeponą. Opłucna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PŁUC NA OSOBNIKU ŻYWYM

  Opukiwanie klatki piersiowej w polach, do których przylega tkanka płucna zawierająca powietrze, daje odgłos jawny odróżniający się wyraźnie od odgłosu stłumionego. który powstaje przy opukiwaniu narządów bezpowietrznych—zbitych lub wypełnionych krwią (wątroba, serce, grubsze warstwy mięśniowe)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płuca podczas wdechu

  Brzeg przedni płuca prawego podczas wdechu odpowiada przedniej linii granicznej opłucnej prawej wypełniając całkowicie zachyłek żebrowo-śródpiersiowy przedni. Analogicznie przebiega brzeg przedni płuc I lewego do poziomu przyczepu mostkowego 4 żebra. Powyżej tego punktu, ku tyłowi od mostka na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /2 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt i położenie więzadła płucnego

  Między obu blaszkami surowiczymi więzadła płucnego, przednią i tylną, leży cienka warstwa tkanki łącznej łącząca obie blaszki, kilka żył oraz węzłów i naczyń chłonnych. Warstwa tkanki łącznej więzadła rozciąga się od ściany tylnej osierdzia  i od błony oskrzelowo-osierdziowej po...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /11.01.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt

Do góry