Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  BUDOWA SZCZEGÓŁOWA NERKI

  Nerka zbudowana jest podobnie do złożonego gruczołu cewkowego; jest ona utworzona z tzw. cewek lub kanalików nerkowych (tubuli renaUs)—delikatnych przewodów wysłanych jednowarstwowym nabłonkiem, długości około 5 cm, światło i budowa których w różnych odcinkach są bardzo różne. W kanaliku nerkowym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /2 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rdzeń nerki

  Rdzeń nerki (medulla renis) obejmuje zatokę nerkową i leży między slupami nerkowymi; występuje on w postaci stożków tzw. piramid nerkowych (pyramides renales). Liczba piramid bywa różna i waha się w granicach 10—20 odpowiednio do liczby pierwotnych płatów (lobi)\ na przekroju natrafiamy mniej więcej na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kora nerki

  Kora nerki (cortex renis) położona pod błoną mięśniową stanowi warstwę obwodową nerki grubości 5—7 mm. Na świeżym narządzie ma ona zabarwienie żółtawoczerwone, rdzeń zaś niebieskawoczerwone; również na zwłokach utrwalonych widoczne są różnice zabarwienia, chociaż w zmienionych odcieniach. Na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzeń nerki

  Korzeń nerki (radix renis) utworzony jest głównie z naczyń krwionośnych (tętnicy i żyły nerkowej); poza tym zawiera on oczywiście naczynia  limfatyczne, nerwy (splot nerkowy), jak również odcinek początkowy moczowodu. Korzeń, który przez wnękę wnika do zatoki nerkowej, leży w tkance łącznej i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /4 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp do nerki

  Ze stosunków topograficznych wynika, że zwykła droga stosowana w zabiegach operacyjnych nerki prowadzić może zaotrzewnowo od tyłu lub od przodu i bocznic. Stosując drogę tylną, lędźwiową cięciem przeprowadzonym poniżej i równolegle do 12 żebra przecinamy ścianę tułowia i poniżej przyczepu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK NEREK DO OTRZEWNEJ

  Nerka, jako narząd zewnątrzotrzewnowy powleczona jest otrzewną tylko na swej powierzchni przedniej, przy czym w polach nerki, które przylegają do narządów wewnątrzotrzewnowych (wątroba, jelita cienkie, żołądek, śledziona)—są to pola surowicze (areae serosae); stanowią one znaczną większość...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /3 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia przednia nerki lewej

  Podobnie jak po stronie prawej również i do lewej nerki wzdłuż wąskiego pasma bieguna górnego przylega 1) nadnercze — pole nadnerczowe (area suprarenalis); poniżej i bocznie zamiast pola wątrobnego nerki prawej przylegają 2) żołądek — pole żołądkowe (area ventriculańs) oraz bardziej bocznic 3)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia przednia nerki prawej

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK NEREK DO NARZĄDÓW SĄSIEDNICH

  Stosunek nerek do otoczenia po stronie przedniej jest bardziej złożony niż po stronie tylnej ze względu na to, żc od przodu z prawej i lewej strony stosunki są różne w związku z asymetrią kształtu i położenia narządów wewnątrzotrzewnowych. Są one bardziej złożone również dlatego, że część...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK NEREK DO TYLNEJ ŚCIANY BRZUCHA

  Powierzchnia tylna nerek w swej górnej (m. w. 1/3) części przylega 1) do przepony i poprzez nią do opłucnej. Nad 12 żebrem przykrywa tu ona małe trójkątne pole między częścią żebrową i lędźwiową przepony — trójkąt lędźwiowo-żcbrowy; przepona pośredniczy więc w stosunkach między nerką a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /dianka Dodano /12.01.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt

Do góry