Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Nasieniowód

  Nasieniowód (ductus deferens) jest przedłużeniem przewodu najądrza  w czasie wytrysku z dużą szybkością przeprowadza nasienie do cewki moczowej. Na tym polega jego czynność wybitnie przewodząca. W końcu swego poszerzonego odcinka, bańki (ampulla ductus deferentis), łączy się on z pęcherzykiem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ NAJĄDRZA

  Najądrze jest nie tylko magazynem plemników, ale również narządem wydziel-niczym. komórki nabłonkowe którego wydzielają swoistą wydzielinę.

  Ciśnienie w jądrze ułatwia plemnikom drogę do najądrza. Przez układ kanalików sieci dostają się one do przewodzików głowy najądrza i dalrj wypełniają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód najądrza

  Przewód najądrza (ductus epididymidis). Ze zrazików najądrza pówstaje jeden silnie pokręcony przewód najądrza; zstępuje ku dołowi aż do końca ogona, tutaj ostro zagina się i wstępuje ku górze jako nasieniowód. Przewód najądrza odpowiada przewodowi pranercza zarodka, utraca jednak jego prostolinijny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA NAJĄDRZA

  Nieco guzkowata powierzchnia najądrza pokryta jest błoną surowiczą: na wypukłej powierzchni głowy, na bocznej a częściowo na przedniej powierzchni trzonu, wreszcie na powierzchni bocznej ogona. Między jądrem a trzonem najądrza błona surowicza wpukla się wytwarzając zatokę najądrza.

  Pod błoną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /3 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogon najądrza

  Ogon najądrza (cauda epididymidis). Ku dołowi trzon przechodzi w końcową zwężającą się część, w ogon najądrza tkanką łączną złączony z tylnym brzegiem jądra. U dołu koniec ogona ostrym i nagłym zgięciem (flexura prima *) przechodzi w początek nasieniowodu kierującego się ku górze i ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzon najądrza

  Trzon najądrza (corpus epididymidis). Głowa najądrza bez widocznej granicy przechodzi w trzon. W przekroju poprzecznym jest on mniej więcej trójkątny i swą powierzchnią przednią nieco wklęsłą przylega do tylnego brzegu jądra i do tylnego odcinka jego powierzchni bocznej. Jest on od niej częściowo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głowa najądrza

  Głowa najądrza (caput epididymidis) stanowi górną i najgrubszą czę4c narządu, która spoczywa na końcu górnym trzonu, skierowana nieco przy-środkowo. Do jądra przylega ona swą dolną, nieco wklęsłą powierzchnią i jest z nim ściśle złączona: 1) błoną surowiczą, blaszką trzewną osłony pochwowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJĄDRZE

  Na tylno-górnym pasie powierzchni jądra spoczywa wydłużone ciało, które zc względu na swe położenie otrzymało nazwę najądrza (epididymis). Najądrze nie stanowi części jądra, jest to samodzielny układ przewodów, który magazynuje nasienie.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy jądra

  Nerwy zaopatrujące jądro pochodzą ze splotu trzewnego, biegną dalej częściowo przez splot nerkowy i towarzyszą następnie tętnicy jądrowej wytwarzając splot jądrowy. Nerwy te wiodą włókna czuciowe przeznaczone głównie dla osłonek surowiczych jądra, oraz włókna ruchowo-autonomiczne, które...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne jądra

  Jądro jest obficie zaopatrzone w naczynia chłonne. Otaczają one gęstą siecią kanaliki i zbierają się następnie w małe pnie przebiegające w przegródkach, choć zespalają się z sobą również w obrębie zrazików. Główny odpływ limfy kieruje się do śródjądrza i dalej wzdłuż najądrza oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 373

  praca w formacie txt

Do góry