Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Osłonka pochwowa jądra

  Osłonka pochwowa jądra (tunica uaginalis testis)  warstwą wewnętrzną otaczającą błonę białawą jądra pokrywa większą część jądra i najądrza jako blaszka trzewna (lamina uisceralis) ściśle zrośnięta z błoną białawą, zaś jako blaszka ścienna (lamina parielalis) wyścieła powierzchnię...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /2 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zstępowanie jąder

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój prącia i moszny

  Rozwój zewnętrznych części płciowych rozpoczyna się resem niezróżnicowanym. W okresie tym  na dolnej powierzchni brzucha zarodka w przestrzeni między nasadą ogona, pępowiny i kończyny dolnej wznosi wzgórek stekowy. W linii pośrodkowej wzgórka biegnie rowek s te ko wy, na dnie któ leży błona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój zatoki moczowo-plciowej

  O ile z górnego, większego odcinka przedniej części steku wytwarza się pęcherz moczowy oraz pierwotna cewka moczowa, o tyle z częsi i dolnej powstaje zatoka moczowo-plciowa .sinus urogejiitalis); leży ona ku dołowi od ujścia przewodów pranerczy do steku. Część bliższa zatoki moczowo-plciowej znajduje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łagiewka sterczowa

  Łagiewka sterczowa (utriculus prostalicus), jest to ślepy, pośrodkowo położony inały woreczek uchodzący do części sterczowej cewki moczowej. Jest on odpowiednikiem pochwy kobiecej i stąd też zwany pochwą męską (logina masculina). Łagiewka sterczowa jest pozostałością dolnych, złączonych z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewodziki zbaczające

  Przewodziki zbaczające (ducluli aberrantes) występują stale. Są to ślepo kończące się, kręte przewody położone w najądrzu. Jeden z nich, górny leży w głowie najądrza i łączy się z siatką jądra. Drugi dłuższy, dolny odchodzi w obrębie ogona najądrza od przewodu najądrza i kieruje się ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjądrze

  Przyjądrze (paradidymis) składa się przeważnie z dwóch tworów okrągławych lub wydłużonych wielkości bardzo zmiennej (6—14 mm), położonych do przodu od naczyń w dolnej części powrózka nasiennego: jeden z nich leży niżej, drugi nieco wyżej, Oba te twory składają się z mikroskopowych i ślepo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczepek najądrza

  Przyczepek najądrza (appendix epididymidis) jest to twór gruszkowa ty zawieszony! na szypulce bardzo różnej długości przytwierdzonej do głowy najądrza. Leży on zwykle na głowie najądrza może jednak zstępować na jądro, kiedy szypułka jest dłuższa. Przyczepek najądrza występuje rzadziej niż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie i stosunki topograficzne pęcherzyków nasiennych

  Pęcherzyki nasienne leżą nad tylną częścią gruczołu krokowego; ich powierzchnia przednia przylega do dna pęcherza moczowego łączno tkankowo z nim złączona; powierzchnia tylna w znacznej części przylega do odbytnicy, przedzielona tylko warstwą tkanki łącznej. Brzeg przyśrodkowy przylega do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkość pęcherzyków nasiennych

  Średnia długość pęcherzyka nasiennego wynosi 4 do 5 cm, szerokość 1,5 do 2,5 cm, grubość, czyli wymiar przednio-tylny nie przekracza 1,5 cm. Przeważnie narządy te są obustronnie nieco różne; wykazują również wielką zmienność osobniczą. Po usunięciu łącznotkankowej osłonki i rozsupłaniu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /liza Dodano /12.01.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt

Do góry