Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  ODPORNOŚĆ PRZECIWZAKAŹNA

  Układ odpornościowy zdrowego człowieka jest zawsze gotowy do walki z zakażeniem. Pomimo tego, że organizm stale ma kontakt z mikroorganizmami i bezustannie narażony jest na zakażenia wywołane wirusami, bakteriami, grzybami i zarażenia wywołane pasożytami, do rozwinięcia się choroby zakaźnej dochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaftlaksja

  Natychmiastowa reakcja po powtórnym wniknięciu antygenu do organizmu. Wywołana jest ona uwalnianiem z komórek tucznych przekaźników, takich jak np. histamina, serotonina. Jej gwałtowność może prowadzić do wystąpienia wstrząsu tak silnego, że może spowodować śmierć. Anafilak-sja to jeden z trzech...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedź immunologiczna na zakażenia wirusowe

  Uruchomienie odpowiednich reakcji obronnych układu immunologicznego jest uwarunkowane charakterystyczną cechą wirusów, jaką jest ich namnaża-nie się tylko w komórkach organizmu gospodarza. Wirusy należą więc do drobnoustrojów typowo wewnątrzkomórkowych.

  Interferony Jednym z głównych, nieswoistych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność nieswoista w zakażeniach

  Do mechanizmów nieswoistych zalicza się bariery mechaniczne (złuszcza-nie nabłonków, wydzielanie śluzu), chemiczne (enzymy, cytokiny, dopełniacz), mikrobiologiczne (obecność fizjologicznej flory bakteryjnej) i działanie komórek żernych: makrofagów, granulocytów oraz komórek NK. Mechanizmy te działają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZ IMMUNOLOGICZNA

  Odpowiedź immunologiczna oznacza uruchomienie przez organizm mechanizmów obronnych, polegających na rozpoznaniu, eliminacji i niszczeniu czynników inwazyjnych, którymi mogą być mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby), czynniki endogenne, np. komórki nowotworowe, zakażone wirusami własne komórki, egzogenne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System immunologiczny związany ze skórą - SALT

  Terminem SALT (ang. skin-associated łymphatic tissue) określa się system immunologiczny związany ze skórą. W skład tego systemu wchodzi naskórek oraz skóra właściwa, a podstawowymi komórkami o właściwościach immunologicznych są w nich keratynocyty, komórki Langerhansa, limfocyty i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ dopełniacza i neutrofile

  Układ dopełniacza to układ około 30 białek (głównie enzymów), stanowiący składnik odporności nieswoistej, lecz ściśle kooperujący z elementami odpowiedzi swoistej. Nazwa „układ dopełniacza” pochodzi od właściwości tego układu, stanowi on bowiem uzupełnienie dla funkcji przeciwciał. Głównym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grasica

  Rola W grasicy znajdują się komórki nabłonkowe, makrofagi i komórki dendry-tyczne, na których występują w dużej ilości cząsteczki głównego układu zgodności tkankowej (MHC). Komórki te łączą się między sobą wypustkami. W otoczeniu komórek nabłonkowych znajdują się limfocyty pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

  Przyczyną 50% wszystkich zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, wśród których czołowe miejsce zajmuje choroba niedokrwienna serca. Polega ona na niedostatecznym zaopatrzeniu mięśnia sercowego w tlen, najczęściej z powodu zwężenia tętnic wieńcowych (zaopatrujących serce w krew), przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /11 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDOLNOŚĆ W WYSIŁKACH DŁUGOTRWAŁYCH

  Trudno jednoznacznie ustalić granicę czasu, po przekroczeniu której wysiłek należy traktować jako długotrwały. W poprzednim podrozdziale przedstawiono wydolność człowieka w wysiłkach krótkotrwałych o mocy maksymalnej, których czas trwania mierzymy w sekundach lub minutach. Umownie przyjmuje się, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /22.05.2014 Znaków /2 318

  praca w formacie txt

Do góry