Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Listeria monocytogenes

  Gatunek powodujący listeriozę. Czynniki zjadliwości gatunku L. monocytogenes (intemalina, listeriozyna O, fosfolipazy) są związane z wewnątrzkomórkowym pasożytnictwem tych bakterii: ułatwiają pochłanianie bakterii przez różne komórki żywiciela (np. makrofagi, komórki śródbłonkowe) i rozpuszczają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Shigella

  Cechy Składają się na niego 4 gatunki Shigella: S. dysenteriae, S. flexneri, S. boydii i S. sonnei; każdy z nich dzieli się na wiele serotypów. S. sonnei jest odpowiedzialny za większość zakażeń w krajach rozwiniętych, a S. flexneri -w krajach rozwijających się. Zakażenia S. dysenteriae są rzadkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLORA FIZJOLOGICZNA

  Człowiek, tak jak wszystkie organizmy wielokomórkowe, współżyje z zasiedlającymi go wspólnotami drobnoustrojów tworzącymi tzw. normalną lub fizjologiczną (mikro)florę. Ocenia się, że liczba komórek drobnoustrojów żyjących stale w ustroju człowieka dziesięciokrotnie przewyższa liczbę komórek ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulacja procesu transkrypcji i translacji

  Bakterie wykształciły różne mechanizmy szybkiej i skutecznej adaptacji do zmian zachodzących w środowisku, głównie do obecności (lub braku) składników odżywczych w ich otoczeniu. Bakterie wykorzystują do syntezy białek informację zawartą w DNA. Na początku na matrycy DNA powstaje kopia RNA (proces ten...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekombinacja genetyczna

  Wymienione między drobnoustrojami fragmenty DNA (niezależnie, w jakim procesie - koniugacji, transformacji czy transdukcji) muszą zostać zintegrowane z chromosomem komórki biorcy, aby mogły ulec ekspresji („przepisaniu” na białko). Dzieje się to w procesie rekombinacji genetycznej. W procesie tym bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczne metody diagnostyki bakteriologicznej

  Klasyczne metody diagnostyczne do dzisiaj nie utraciły swojej dominującej roli, pomimo rozwoju innych metod i pomimo wad związanych z koniecznością utrzymania bakterii przy życiu. Jest to potrzebne do szczegółowych badań populacji bakterii powodujących zakażenie w postaci „czystej hodowli”, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /6 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hybrydyzacja

  W tej metodzie wykorzystuje się zjawisko komplementamości między kwasami nukleinowymi w komórce i krótkimi jednoniciowymi fragmentami DNA lub RNA, zwanymi sondami molekularnymi. Sondę można otrzymać namnażając niepowtarzalny dla danego drobnoustroju fragment DNA, np. metodą PCR lub w wyniku sztucznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda PFGE

  W tej metodzie wykorzystuje się cały chromosomowy DNA bakterii, ważne jest zatem, aby zostało ono wyizolowane z komórek w stanie nienaruszonym. Dlatego izolację DNA z komórek bakteryjnych przeprowadza się po zatopieniu bakterii w bloczkach agarozowych. Następnie oczyszczone DNA poddaje się trawieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA BAKTERII

  Podstawową jednostką klasyfikacyjną jest szczep bakterii, czyli grupa komórek o identycznych cechach, które najprawdopodobniej pochodzą od jednej komórki w wyniku podziałów.

  Szczepy o bardzo zbliżonych cechach łączy się w gatunki, które z kolei grupowane są w rodzaje na podstawie podobieństw ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYKA BAKTERII

  Genom bakterii składa się z całego DNA bakteryjnego, a więc obejmuje zarówno DNA chromosomalne (czyli zawarte w nukleosomie), jak i elementy genetyczne pozachromosomaine, np. plazmidy. Genom bakterii to 5 min par zasad tworzących dwuniciową, zamkniętą, kolistą cząsteczkę DNA, która jest, ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 820

  praca w formacie txt

Do góry