Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  BUDOWA, WŁAŚCIWOŚCI I KLASYFIKACJA WIRUSÓW

  Nazwa wirus w języku łacińskim oznacza jad. To określenie stosowano w czasach Pasteura dla niezidentyfikowanych czynników zakaźnych, których nie można było hodować na podłożach sztucznych, a które nie były zatrzymywane na filtrach bakteriologicznych. Dlatego też nazywano je również zarazkami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /6 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Fusobacterium

  Cechy Rodzaj obejmujący ściśle beztlenowe, wydłużone, wrzecionowate, Gram--ujemne pałeczki o długości 5 do 10 |-im, nie mające otoczki, nieruchliwe. Bakterie te zamieszkują jamę ustną, górne drogi oddechowe, przewód pokarmowy oraz drogi moczowo-płciowe.

  Zakażenia Fusobacterium często przeistaczają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Prevotella

  Cechy Są to Gram-ujemne, małe, pleomorficzne pałeczki, nie wykazujące zdolności ruchu. Te bezwzględne beztlenowce nie tworzą spor, słabo fermentują cukry i są wrażliwe na żółć. Wiele gatunków wytwarza pigmenty. Na przykład gatunek Prevotella melaninogenica wytwarza brunatny barwnik - hema-tynę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Yersinia

  Cechy Rodzaj Yersinia składa się z 10 gatunków, najbardziej znane ludzkie czynniki patogenne to: Y. pestis, Y. enterocolitica i Y. pseudotuberculosis. Są to względne beztlenowce. Yersinia pestis ma białkową otoczkę. Niektóre gatunki, w tym Y. enterocolitica mogą wzrastać w niskich temperaturach (np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Klebsiella

  Cechy Szczepy z rodzaju Klebsiella charakteryzują się posiadaniem otoczki, która jest odpowiedzialna za śluzowaty wygląd kolonii w hodowli na agarze, ale przede wszystkim za zwiększenie patogenności szczepów in vivo.

  Zakażenia Najczęściej izolowanym gatunkiem jest Klebsiella pneumoniae, która powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologiczna flora jelita

  Składa się na nią prawdopodobnie około 500 gatunków bakterii (oraz grzyby i pierwotniaki), występujących w ogromnych liczbach (ponad 10n jednostek tworzących kolonie [jtk.] na gram treści). Większość z tych mikroorganizmów jest dotąd niepoznana; wiedza o nich pochodzi z przeglądowych badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Clostridium tetani (laseczka tężca)

  Cechy Drobnoustrój nieinwazyjny, wytwarzający 3 toksyny, z których jedna jest istotna dla procesu chorobowego. Rezerwuarem drobnoustroju jest przewód pokarmowy zwierząt, np. koni, oraz gleba. Wykazuje zdolność ruchu oraz wytwarza spory, które mogą dostać się do ludzkiego organizmu nawet przez niewielkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologiczna flora skóry

  Jest ona mniej liczebna niż flora jelitowa (około 107 jtk./cm2) i składa się tylko z około 15-20 gatunków bakterii i grzybów. Pełni niezwykle ważną rolę ochronną przed zakażeniami skóry przez inne bakterie i grzyby; wykorzystując podstawowe substraty do metabolizmu, jakimi są lipidy skórne, uwalnia z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Bacteroides

  Cechy Niesporujące, polimorficzne pałeczki Gram-ujemne z rodzaju Bacteroides należą do grupy beztlenowców flory ludzkiego jelita grubego. Każdy gram normalnego stolca zawiera około 10n Bacteroides. Można je znaleźć również w kobiecych drogach rodnych oraz w jamie ustnej jako florę kieszonek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flora pochwy

  Ochronne działanie mikroflory przed zakażeniami występuje w najsilniejszym stopniu na nabłonku pochwy. Podstawowym składnikiem są względnie beztlenowe Gram-dodatnie laseczki z rodzaju Lactobacillus, które, wytwarzając duże ilości kwasów organicznych (głównie mlekowego) oraz wiele różnych substancji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /makumba Dodano /23.05.2014 Znaków /968

  praca w formacie txt

Do góry