Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  PromieniowySeczalnośe i indeks terapeutyczny

  W warunkach idealnych promieniowanie jonizujące powinno być w całości zaabsorbowane jedynie przez guz nowotworowy, a dawka pochłonięta przez narządy prawidłowe powinna być znikoma. W warunkach klinicznych wiązka promieniowania przenika tkanki znajdujące się na jej drodze i promieniowrażliwe struktury...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje paliatywne

  W stanach dużego zaawansowania miejscowego, regionalnego czy choroby uogólnionej radykalne usunięcie wszystkich chorych tkanek nie jest możliwe. Rola chirurga ogranicza się tu do zabiegów paliatywnych, czyli operacji, które nie wyleczą chorego. Operacje te łagodzą uciążliwe objawy choroby nowotworowej. Na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Palenie tytoniu i picie alkoholu

  Palenie tytoniu jest najważniejszym ze znanych kancerogennych czynników środowiskowych. Ten nałóg jest odpowiedzialny za co najmniej 90% (!) zachorowań na raka płuca, ale także w podobnym odsetku za zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, krtani i przełyku. Również znaczna część zachorowań na raka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesna zgłaszalność - objawy nowotworów

  Społeczeństwu powinny być znane podstawowe objawy najczęstszych chorób nowotworowych. Konieczne jest wypracowanie świadomości, że w przypadku pojawienia się któregoś z tych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Nie można obserwować tych objawów lub czekać na ich przeminięcie, gdyż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dieta a nowotwory

  Informacje na temat wpływu diety na kancerogenezę pojawiają się dość często w niemedycznych periodykach. Duża część tych informacji pochodzi z porównawczych badań epidemiologicznych, a część, niestety, z wyciągania zbyt daleko idących wniosków, co powoduje, że informacje te są często sprzeczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe algorytmy diagnostyczne

  Jak już wspomniano, właściwa świadomość zdrowotna społeczeństwa ma podstawowe znaczenie dla obniżenia niekorzystnych wskaźników zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe, a działania uświadamiające powinny być skierowane na przełamanie łęku, profilaktykę i znajomość objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /7 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witaminy i mikroelementy

  Stwierdzenie wpływu diety bogatej w surowe warzywa i owoce na zachorowalność na nowotwory spowodowało poszukiwanie czynników odpowiedzialnych za ten związek. Naturalnymi „kandydatami” dla tych badań były witaminy i mikroelementy. Podjęto liczne próby określenia roli podawania syntetycznych form tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miektóre badania przydatne w diagnostyce onkologicznej

  •    Odczyn Biernackiego (OB) - w wielu chorobach nowotworowych występuje podwyższenie wartości tego wskaźnika. Szczególnie duże wartości OB spotyka się w szpiczaku mnogim i nowotworach układu chłonnego. Jest to wskaźnik o niskiej czułości i swoistości, ponieważ jego wysokie wartości występują...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania przesiewowe (profilaktyka wtórna)

  Badanie przesiewowe (skrining) oznacza badanie dużych populacji na obecność określonej choroby. Zgodnie z tą definicją, badaniem przesiewowym nazywamy tylko masowe, zorganizowane badania populacyjne. Okazjonalnych badań, wykonywanych u osób zgłaszających się z innych powodów, nie można nazywać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Markery nowotworowe

  Są to substancje oznaczane w surowicy, których stężenie może wskazywać na rozwój choroby nowotworowej. Markery nowotworowe są najczęściej białkami, hormonami lub lipidami. Do monitorowania choroby nowotworowej służą markery krążące, czyli takie, które zostały uwolnione przez komórki nowotworowe do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014 Znaków /2 279

  praca w formacie txt

Do góry