Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Noszenie dziecka

  Należy rodzicom pokazać, w jaki sposób mają nosić swoje dziecko. Rozpoczynamy od prawidłowego podnoszenia dziecka z podłoża i trzymania go.

  Musimy zwrócić uwagę na ułożenie zgięciowe i zapewnienie pośrod-kowej orientacji kończyn. Często spotykanym błędem jest uwolnienie jednej raczki dziecka tak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porodowe uszkodzenie spiotu ramiennego

  Do porodowego uszkodzenia splotu ramiennego (paresis obstetricci plexus brachialis) dochodzi w czasie różnych nieprawidłowości porodu. Częstość występowania waha się od 0,4 do 2,5% (Cooperman, Thompson). Zdarzają się różne stopnie uszkodzenia: od łagodnych zaburzeń w czynności włókien nerwowych do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wrodzone serca

  Wady wrodzone serca występują z częstością około 8 na 1000 żywo urodzonych. U wcześniaków stwierdza się je 2 razy częściej niż u noworodków urodzonych o czasie; 16% wszystkich noworodków z wadami serca stanowią wcześniaki.

  Bezpośrednio po urodzeniu objawy nawet bardzo ciężkiej wady serca mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyspiazja stawu biodrowego

  Dyspiazja stawu biodrowego (dysplasio coxae congeniia) jest jedna z najczęściej występujących wad wśród ludności rasy białej. Szczególnie często występuje u ludzi żyjących w Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej (4-6,5%). Podobnie duży odsetek dysplazji stawu biodrowego występuje u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /13 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Częstoskurcz nadkomorowy

  Spowodowany drogą dodatkową z przedsionków do komór (najczęściej w zespole Wolffa-Parkinsona-White’a). Jest najczęstszą objawową tachy-arytmią. Fala pobudzenia zatokowego wykorzystuje w kierunku zstępującym normalny szlak przewodzenia i węzeł przedsionkowo-komorowy, natomiast nawraca z komór do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół wewnątrznaczyniowego wykrzepiania

  Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (dissemina-ted intravascułar coagulation — DIC) w okresie noworodkowym jest skazą krwotoczną, spowodowaną dwoma pozornie przeciwstawnymi stanami. DIC jest stanem niekontrolowanego krwawienia z jednoczesnym niekontrolowanym krzepnięciem, urucłiomionynl...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia u noworodka

  Choroby infekcyjne, powodowane przez bakterie, wirusy, grzyby, czy też niewimsowe wewnątrzkomórkowe mikroorganizmy, stanowią, obok wcześniactwa i urazu okołoporodowego, nie tylko jedną z najważniejszych przyczyn umieralności w okresie pierwszych tygodni po urodzeniu, lecz wywierają także istotny, trudny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność immunologiczna -odrębności mające wpływ na przebieg zakażeń w okresie noworodkowym

  Powszechnie wiadomo, że noworodek jest bardziej podatny na zakażenia bakteryjne, grzybicze czy wirusowe niż starsze dziecko bądź dorosła osoba. Szczególnie dotyczy to dzieci urodzonych przedwcześnie i(lub) z bardzo małą urodzeniową masą ciała (poniżej 1500 g). U tych noworodków niedojrzałość układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /6 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surfaktant

  Surfaktant jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłową funkcję pęcherzyków płucnych. Tworzy go złożona mieszanina lipidów i białek, których działanie polega na zmniejszaniu napięcia, powierzchniowego w pęcherzyku płucnym, co zapobiega niedodmie. Związki te są niezbędne dla utrzymania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epidemiologia i etiopatogeneza zakażeń u noworodka

  Zakażenie jest to sytuacja, w której potencjahiie patogenny drobnoustrój wchodzi w kontakt z podatnym na infekcję gospodarzem i na skutek tego następuje szybkie namnażanie się patogenu, czemu nie są w stanie zapobiec mechanizmy odpornościowe zainfekowanego gospodarza. Proces ten może dotyczyć tylko jednego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /7 775

  praca w formacie txt

Do góry