Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Fizjologia kory nadnerczy

  Nadnercza w chwili urodzenia ważą przeciętnie u donoszonego noworodka 8-9 g. Aż 80% masy stanowi wewnętrzna warstwa płodowa, która w pierwszym półroczu ulega inwolucji, powodując zmniejszenie się masy nadnerczy o 40-50%.

  Histologicznie i czynnościowo wyróżniamy 3 warstwy kory nadnerczy:

  •    warstwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transport noworodka

  Optymalnym sposobem transportu jest transport in utero. W razie potrzeby umożliwia 011 odbycie porodu w ośrodku przygotowanym do zapewnienia noworodkowi intensywnej opieki i dokonania u niego niezbędnych zabiegów chirurgicznych oraz roztoczenia opieki specjalistycznej nad matką. W Polsce obowiązuje system...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie kości

  Etiologia i patogeneza.

  Zapalenie kości (osteomyelitis) powodują bakterie, najczęściej gronko-wiec złocisty (Staphylococcus aureus). Również często spotyka się paciorkowce (Streptococcus), pałeczki okiężnicy (Escherichia coli), rzadziej inne bakterie, a nawet grzyby (Candida albicans).

  Do zakażenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stężenie wapnia

  Całkowite stężenie wapnia, oznaczane rutynowo w laboratoriach, stanowi sumę wapnia związanego z białkami (rozpuszczalnego, ale połączonego w różnorodne kompleksy, np. z cytrynianami) i wolnego zjonizowa-nego wapnia. Wynosi ono 2,2-2,6 mmol/1. Jedynie frakcja wapnia zjoni-

  zowanego, wynoszącą' w normie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retinopatia wcześniaków (ROP).

  ® Niedowidzenie mózgowe (ślepota związana z uszkodzeniem dróg wzrokowych lub obszarów kory mózgowej odpowiedzialnej za widzenie), na które narażone są dzieci po przebyciu encefalopatii nie-dotlenieniowo-niedokrwiennej, zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, okołoporodowych wylewów do ośrodkowego układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój skóry

  Naskórek

  Początkowo składa się z pojedynczej warstwy komórek pochodzenia ek-todermalnego, które następnie w 6. tygodniu ulegają zróżnicowaniu w typowe już komórki naskórka, układające się w 2 warstwach. Najbardziej powierzchowna warstwa, zwana peridermą, pokrywa podstawną warstwę komórek pnia. Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program powszechnych przesiewowych badań słuchu

  Program został wdrożony w Polsce 1 stycznia 2004 roku dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Badanie skriningowe słuchu u noworodków jest obecnie obowiązkowe i wykonywane we wszystkich szpitalach położniczych.

  Podstawy merytoryczne wprowadzenia badań skriningowych słuchu w wieku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /5 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenie z dzieckiem

  Celem ćwiczeń wykonywanych u noworodka jest:

  •    zmniejszenie nadmiernego wyprostu szyi i tułowia;

  ® ograniczenie uniesienia ramion i cofnięcia łopatek;

  •    ograniczenie stałego wyprostu kończyn dolnych;

  » wzmocnienie odpowiednich grap mięśni zginaczy.

  Nadmierny wyprost szyi i tułowia w leżeniu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mózgowe porażenie dziecięce

  Obecnie mózgowe porażenie dziecięce (MPD) jest pojęciem obejmującym różnorodne, zmieniające się wraz z wiekiem zaburzenia mchu i postawy (porażenia, niedowłady, ruchy mimowolne, zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia równowagi), które współistnieją z innymi objawami trwałego uszkodzenia mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /5 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układanie dziecka

  Dzieci donoszone układają się w fizjologicznej pozycji zgięciowej. Pełne wykształcenie napięcia mięśni zginaczy jest możliwe dzięki 40-tygo-dniowemu pobytowi w jamie macicy. Ułożenie kończyn ma wtedy charakter zgięciowo-przywiedzeniowy.

  U dzieci przedwcześnie urodzonych obserwujemy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kokoszka Dodano /29.05.2014 Znaków /3 778

  praca w formacie txt

Do góry